Show simple item record

Stanovení pevnosti v tlaku vápenopískových cihel kombinovanou nedestruktivní metodou

dc.contributor.authorBrožovský, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:16Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:16Z
dc.date.issued2014-09-01cs
dc.identifier.citationThe Scientific World Journal. 2014, vol. 2014, issue 1, p. 1-5.en
dc.identifier.issn1537-744Xcs
dc.identifier.other108830cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193170
dc.description.abstractThe paper deals with the application of combined non-destructive method for assessment of compressive strength of calcium silicate bricks. In this case it is a combination of the rebound hammer method and ultrasonic pulse method. Calibration relationships for determining compressive strength of calcium silicate bricks obtained from non-destructive parameter testing for the combined method as well as for the L-type Schmidt rebound hammer and ultrasonic pulse method are quoted here. Calibration relationships are known for their close correlation and are applicable in practice. The highest correlation between variables is obtained from measurements using the SonReb combined non-destructive method, thereby a higher accuracy of predicted compressive strengths. Combined non-destructive SonReb method was proved as applicable for determination of compressive strength of calcium-silicate bricks at checking tests in a production plant and for evaluation of bricks built in existing masonry structures.en
dc.description.abstractČlánek se zabývá využitím kombinované nedestruktivní metody pro hodnocení pevnosti v tlaku vápenopískových cihel. V tomto případě se jedné o kombinaci metody odrazového tvrdoměru a ultrazvukové impulsové metody. Jsou uvedeny kalibrační vztahy pro stanovení pevnosti v tlaku vápenopískových cihel z parametru nedestruktivního zkoušení pro kombinovanou metodu i pro Schmidtův tvrdoměr typu L a ultrazvukovou impulsovou metodu. Kalibrační vztahy se vyznačují vysokou těsností korelace a jsou prakticky využitelné. Z měření kombinovanou nedestruktivní metodou SonReb je dosahováno nejvyšší korelace mezi proměnnými, a tím i vyšší přesnosti predikovaných pevností v tlaku. Byla prokázána využitelnost kombinované nedestruktivní metody SonReb jako nástroje pro hodnocení pevnosti v tlaku vápenopískových cihel.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-5cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherHindawics
dc.relation.ispartofThe Scientific World Journalcs
dc.relation.urihttps://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/829794/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectvápenopísková cihla
dc.subjectNDT
dc.subjectkombinovaná metoda
dc.subjectSonReb
dc.subjectodrazový tvrdoměr
dc.subjectultrazvuková impulsová metoda
dc.subjectpevnost.
dc.subjectcalcium silicate bricken
dc.subjectNDTen
dc.subjectcombined methoden
dc.subjectSonReben
dc.subjectrebound hammeren
dc.subjectultrasonic pulse methoden
dc.subjectstrength.en
dc.titleDetermine the Compressive Strength of Calcium Silicate Bricks by Combined Non-Destructive Methoden
dc.title.alternativeStanovení pevnosti v tlaku vápenopískových cihel kombinovanou nedestruktivní metodoucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. AdMaS - dotace 12/2010cs
sync.item.dbidVAV-108830en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:16en
sync.item.modts2020.08.04 12:17:51en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume2014cs
dc.identifier.doi10.1155/2014/829794cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1537-744X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported