Show simple item record

Proposal for Using Virtual Reality Technology in Marketing of a Company

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorŠmerda, Davidcs
dc.date.accessioned2020-07-28T06:57:38Z
dc.date.available2020-07-28T06:57:38Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠMERDA, D. Návrh na využití technologie virtuální reality v marketingu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other111302cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193173
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje současný nástup technologie virtuální reality (VR) a možná využití této technologie v marketingu společnosti. Využití této technologie budu aplikovat ve společnosti PTÁČEK - velkoobchod a. s. V první části se zaměřím na teorii marketingu, marketingové komunikace, marketingových trendů včetně virtuální reality a psychologických hledisek ve spojení s VR. V druhé části představím společnost PTÁČEK - velkoobchod a. s. a za pomocí zvolených analýz analyzuji jeho marketingové prostředí, které shrnu ve výsledné SWOT analýze. Třetí část obsahuje návrh na zlepšení marketingu firmy prostřednictvím technologie VR, její zavedení a řešení v praxi.cs
dc.description.abstractThis Bachelor Thesis describes the current advent of virtual reality (VR) technology and possible use of this technology in marketing of the company. I will apply this technology to PTÁČEK - velkoobchod a. s. In the first part I will focus on the theory of marketing, marketing communication, marketing trends including virtual reality and psychological aspects in connection with VR. In the second part I will introduce the company PTÁČEK - velkoobchod a. s. And using selected analyzes I will analyze its marketing environment, which I will summarize in the resulting SWOT analysis. The third part contains a proposal to improve the company's marketing through VR technology, it‘s implementation and solution in practice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingové trendycs
dc.subjectmédiumcs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectvirtuální realita (VR)cs
dc.subjectpsychologické faktorycs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectmarketing trendsen
dc.subjectmediaen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectvirtual reality (VR)en
dc.subjectpsychological factorsen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectinnovationen
dc.titleNávrh na využití technologie virtuální reality v marketingu společnostics
dc.title.alternativeProposal for Using Virtual Reality Technology in Marketing of a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-24cs
dcterms.modified2020-07-29-08:14:43cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid111302en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:02:03en
sync.item.modts2021.11.08 12:49:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHerman, Pavelcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce: odpovězeno doc. Brychta: Jaký dopad pandemie COVID lze pro danou společnost očekávat ? - částečně odpovězeno doc. Brychta: Kdo jsou největší konkurenti společnosti ? - odpovězeno Ing. Pěta: Na str. 75 uvádíte hrubou mzdu grafika 25-45 tis. Kč a dále, že maximální náklady za rok jsou 540 tis. Kč. Je hrubá mzda jediným nákladem na zaměstnance? - částečně odpovězeno doc. Chlebovský poznámka: Vznesl výhradu k absenci pojednání o virtuální realitě v teoretické a analytické části práce. Vzniká tak nepoměr mezi těmito částmi a vymezeným cílem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record