Show simple item record

Sales promotion and advertising of microbrewery

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorKrálová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2020-07-28T06:57:42Z
dc.date.available2020-07-28T06:57:42Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKRÁLOVÁ, K. Podpora prodeje a reklama minipivovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127517cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193198
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. se zaměřením na oblast podpory prodeje a reklamy. Teoretická část pojednává o marketingu, marketingové komunikaci a komunikačním mixu. Praktická část analyzuje vybranou společnost, současný stav a jeho vyhodnocení. Závěrečná část vychází z provedených analýz a poskytuje doporučení a návrhy na zlepšení současné marketingové strategie společnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis aims on the marketing communication of Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. focusing on sales promotion and advertising. The theoretical part deals with marketing, marketing communication and communication mix. Practical part analyzes the selected company, the current status and its evaluation. Final part is based on the executed analyzes and provides recommendations and suggestions to improve company´s marketing strategy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectpodpora prodejecs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectminipivovarcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectsales promotionen
dc.subjectadvertisingen
dc.subjectmicrobreweryen
dc.titlePodpora prodeje a reklama minipivovarucs
dc.title.alternativeSales promotion and advertising of microbreweryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-24cs
dcterms.modified2020-07-29-08:14:34cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127517en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:02:03en
sync.item.modts2021.11.08 12:41:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSchüller, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce: 1) Který z Vašich návrhů považujete za klíčový pro zvýšení povědomí o produktech analyzované značky? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Jaká rizika jsou spojená s implementací uvedených návrhů? - Odpovězeno Ph.D. Smolíková: Jak je definovaná cílová skupina zákazníků? - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Myslíte si, že cílení pivovaru je v souladu s chutí piva (spíše hořké pivo)? - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Jak jste definovala konkurenci? - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Jak bydou definovány náklady? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record