Recent Submissions

 • Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z 

  Šašek, Ondřej
  Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Khaver, Anna
  V dané diplomové prací se staví otázka, jak bydlet jinak a navrhuje se bydleni ve Švýcarském městě Lausanne. V masterplánu jsou dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních míst, 550 000 m2 hrubé podlažní plochy. ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Khaver, Anna
  V dané diplomové prací se staví otázka, jak bydlet jinak a navrhuje se bydleni ve Švýcarském městě Lausanne. V masterplánu jsou dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních míst, 550 000 m2 hrubé podlažní plochy. ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Gomboš, Michal
  Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Krejčí, Johana
  Diplomová práce zpracovává komplexní návrh nového Centra prevence rakoviny v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci v Brně. První stavba svého druhu v České republice doplňuje současnou zástavbu nemocničního ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Laslová, Martina
  Navrhování školy a bydlení v Lausanne.
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Menšík, Daniel
  Město je ze své podstaty ekologické v tom smyslu, že se v něm kumuluje energie a neztrácí se při přenosu na dlouhé vzdálenosti. Mám na mysli energii v tom nejširším slova smyslu. Otázka tedy zní: Jak udělat městské prostředí ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Kolářová, Barbora
  Návrh základní školy a blokové zástavby v nově vznikající čtvrti ve městě Lausanne.
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Kotlabová, Anna
  Bydlení ve městě, respektive v městské čtvrti Plaines du Loup v Lausanne ve Švýcarsku. Jasný cíl zadání přidává ještě základní školu jako další bod řešení, s úvahou o škole jako prodloužení bydlení. Dále je zadání rozšířeno ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Zhoř, Přemysl
  Projekt se věnuje urbanistickému řešení městského obytného bloku, základní školy a parku v nově vznikající ekologické čtvrti Plaines du Loup ve švýcarském Lausanne. Návrh navazuje na vytvořenou urbanistickou studii a ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Zádrapová, Lucie
  Projekt se zabývá návrhem obytného městského bloku, základní školy a parku ve čtvrti Plaines-du-Loup ve švýcarském městě Lausanne. Práce si bere za cíl vytvořit jak komplexní urbanistickou koncepci, tak architektonické ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Šoborová, Adéla
  Diplomová práce se zabývá možným řešení výstavby obytného bloku v nově vznikající čtvrti ve městě Laussane. Projekt provází myšlenka: bydlení ve městě nekončí za vchodovými dveřmi, ale člověk obývá ve městě jako takovém. ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Goncharenko, Anna
  Diplomová práce pojednává o tvorbě návrhu novostavby centra současného umění a architektury a využití stávajících vodojemů na Žlutém kopci v Brně s možností změny jejich původní funkce. Práce se zabývá možnostmi zpracovaní ...
 • Jihlavské historické domy 

  Pešková, Jitka
  Předmětem zájmu této diplomové práce je analýza a řešení lokality v okolí brány Matky Boží v Jihlavě. Cílem je zhodnocení stávajícího stavu území se začleněním domů v majetku města, které jsou součástí městské památkové ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Tomanová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá možným využitím dnes již nefunkčních vodojemů na Žlutém kopci. Tento vodárenský komplex je tvořen třemi podzemními vodojemy a technickým domkem. Areál se rozprostírá na rozlehlém pozemku porostlém ...
 • Jihlavské historické domy 

  Vymazalová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou „jihlavských historických domů“ (dále JHD), které jsou dnes převážně využívány jako nevyhovující trvalé bydlení. Většina bytů má charakter garsonky s minimálním nebo sdíleným hygienickým ...
 • Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice 

  Trlicová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem sportovně-rekreačního areálu ve Velkých Němčicích. Cílem práce je vytvoření volnočasového areálu, který by svým vhodným zasazením, atraktivní podobou a širokou nabídkou možných aktivit ...
 • Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice 

  Záděrová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je vytvoření strategie a taktiky pro revitalizaci a obnovu veřejných prostranství městysu Velké Němčice. Hlavním impulsem k výběru lokality pro diplomovou práci byla iniciativa k vytvoření rozvojové ...
 • Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice 

  Vršanová, Dominika
  Cílem této diplomové práce je revitalizace zámeckého objektu a přilehlého okolí, který se nachází ve středu obce s návazností na hospodářské objekty pivovaru a mlýna, které byly součástí dřívějšího hospodářského dvora ve ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Mokrášová, Nina
  Riešená lokalita sa nachádza na hranici brnenských mestských častí Staré Brno a Stránice v tesnej blízkosti dôležitého dopravného uzla Vaňkova námestí. Rozlieha sa medzi ulicami Tomešová a Tvrého .Hlavnou dominantou lokality ...

View more