Now showing items 1-20 of 71

 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Navrátil, Zdeněk
  Náplní práce je návrh na nové využití tří bývalých podzemních vodojemů a jejich území na Žlutém kopci v Brně. Hlavním cílem předdiplomového projektu bylo určení využití vodojemů, z něhož vychází urbanistický návrh na tento ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Menšíková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá oblastí vodojemů na Žlutém kopci, které se nacházejí mezi ulicemi Tomešovou a Tvrdého. Provoz vodojemů byl ukončen v roce 1997 a v současné době hledá TIC Brno námět na jejich využití a zpřístupnění ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Tomanová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá možným využitím dnes již nefunkčních vodojemů na Žlutém kopci. Tento vodárenský komplex je tvořen třemi podzemními vodojemy a technickým domkem. Areál se rozprostírá na rozlehlém pozemku porostlém ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Murínová, Miriam
  Diplomová práca sa venuje návrhu nových intervencií v rámci územia nad podzemnými vodojemami na Žlutém kopci. Na riešenom území sa stretávajú rôzne mestské štruktúry, atmosféry a vplyvy okolia, prírodné či urbanistické. ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Lackovičová, Lenka
  TIC Brno v súčasnosti hľadá námet na využitie a sprístupnenie nefunkčných historických vodojemov nachádzajúcich sa takmer na temene Žltého kopca, v území pokrytom divokou vegetáciou zovretom ulicami Tomešova a Tvrdého. ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Vymětal, Bedřich
  Prace se zabyva problemem zpristupneni oblasti na hranici trech subsystemu odriznutych topografii. Nenaplneny potencial zpusobeny barierou branici zapojeni se do stavajici mest- ske struktury jako funkcniho celku. Relief ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Gilar, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je architektonická studie nového řešení lokality Brněnských vodojemů na Žlutém kopci. Parcela se nachází v blízkosti historického jádra města Brna. Výsledkem je ideový návrh volnočasové a ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Mokrášová, Nina
  Riešená lokalita sa nachádza na hranici brnenských mestských častí Staré Brno a Stránice v tesnej blízkosti dôležitého dopravného uzla Vaňkova námestí. Rozlieha sa medzi ulicami Tomešová a Tvrého .Hlavnou dominantou lokality ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Buzová, Magdaléna
  Předmětem diplomové práce je návrh nového Centra prevence rakoviny, stavby, která bude první svého druhu v České republice. Lokalitou projektu je svažitá parcela na jižním úbočí Žlutého kopce v Brně, náležící do areálu ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Doubrava, Šimon
  Projekt sa zaoberá návrhom nového centra prevencie rakoviny umiestneného v areáli Masarykovho onkologického ústavu na Žltom kopci v Brne. Návrh rieši samotnú budovu centra prevencie s ambulanciami, lôžkovým oddelením, ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Rozsypal, Petr
  Areál vodojemů na Žlutém kopci je unikátní památkou technického charakteru, který má potenciál být atraktivní pro širokou veřejnost. Jeho jedinečnost nespočívá jen v interiérech jednotlivých vodojemů, ale i v rozlehlých ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Lamačková, Zuzana
  Predmetom diplomovej práce je návrh priestorového a funkčného konceptu lokality nefunkčných historických nádrží v Brne na Žlutom kopci. Cieľom práce je vytvoriť ideový koncept využitia lokality a jej podzemných nádrží a ...
 • Kreativní centrum – Kopřivnice 

  Křížová, Lucie
  Přímo v centru města se nachází parcela se starými továrními halami. Tyto haly jsou velmi krásné a mají velký potenciál. Teď jsou ale spíše překážkou. Tvoří bariéru, jsou ve špatném stavu a městu to ubírá na hodnotách. V ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Bartlová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá umístěním a návrhem Centra prevence a rozšířením Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně /dále jen MOU/. Parcela se nachází na jižním svahu Žlutého kopce, ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Walterová, Klára
  Obsahem práce je návrh budovy Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Současná zástavba nemocničního areálu nedisponuje rezervami v rámci budov, modernizace ...
 • Kreativní centrum – Kopřivnice 

  Rušarová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem Kreativního centra v Kopřivnici, které bude utvářet ideální prostředí pro zkoumání, prezentaci a diskusi o zásadních společenských tématech prostřednictvím různých typů umění (vizuální ...
 • Vinařská tradice v Bratislavě 

  Horváth, Dávid
  Vinohradnictví odpradávna patřilo k Bratislavě. V archivních zprávách se zmiňuje již od poloviny 13. století. Vinice se táhly od Bratislavského hradu až do Rače a Vajnor. Zejména v minulém století začala vinice ve velkém ...
 • Jihlavské historické domy 

  Fojtová, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je urbanistická a architektonická studie lokality v okolí brány Matky Boží v Jihlavě a návrh plánu rozvoje této části historického centra. Z hlediska kontextu celého města a zapojení řešeného ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Bařina, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá zpracováním architektonického a urbanistického řešení území nad historickými brněnskými vodojemy na ulici Tvrdého. V první části je vysvětlen urbanistický návrh celého areálu, z něhož je podrobněji ...
 • CO-HOUSING Brno Židenice 

  Dušková, Petra
  Předmětem diplomové práce bylo ideové zpracování architektonické studie objektu pro komunitní bydlení. Návrh navazuje na zpracovanou urbanistickou koncepci Brna Židenic, konkrétně území, jež je na hranici městkých částí ...