Now showing items 1-1 of 1

  • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

    Tomanová, Tereza
    Diplomová práce se zabývá možným využitím dnes již nefunkčních vodojemů na Žlutém kopci. Tento vodárenský komplex je tvořen třemi podzemními vodojemy a technickým domkem. Areál se rozprostírá na rozlehlém pozemku porostlém ...