Now showing items 1-1 of 1

  • Architektura hry 

    Domiňáková, Michaela
    Práca využíva princípy hry pri rekonštrukcii školskej budovy z 2. pol. 20. stor. Všeobecnejšie sa skrze prípadovú štúdiu zaoberá stavom a rekonštrukciou školských budov na Slovensku. Podľa Huizingu hra ako taká vznikla ...