Now showing items 1-2 of 2

  • Elementární architektura / Výuka architektury pro mladší generace 

    Menšíková, Barbora
    Vzhľadom k spletitosti celého súčasného edukačného systému návrh vytvára alternatívnu formu výučby estetického vnímania - umenia a architektúry, akýsi medzistupeň, ktorý sa pripája k existujúcim osnovám povinného vzdelávania ...
  • Soundspace 

    Jandová, Eva
    Cieľom práce je výskum vzťahov medzi abstraktným hudobným a fyzickým priestorom, skúmanie rôznych možností prepojenia zvuku, svetla a hmoty v priestore, ich interakcia a vývoj v čase. Poznatky a výstupy boli aplikované pri ...