Now showing items 1-1 of 1

  • Elementární architektura / Výuka architektury pro mladší generace 

    Menšíková, Barbora
    Vzhľadom k spletitosti celého súčasného edukačného systému návrh vytvára alternatívnu formu výučby estetického vnímania - umenia a architektúry, akýsi medzistupeň, ktorý sa pripája k existujúcim osnovám povinného vzdelávania ...