Now showing items 1-1 of 1

  • Funkce sleduje formu 

    Munková, Karolína
    Práce se zabývá asociativním myšlením a jeho vztahem k navrhovaní formy. Postup tvorby je v kontrastu k současným „konceptuálním postupům“ založen na způsobech práce „ad hoc“, kdy se designér/inženýr stává kutilem/bricoleurem. ...