Now showing items 1-1 of 1

  • Elementární architektura / Elementy výuky architektury 

    Juřicová, Magdaléna
    Diplomová práce řeší propojení fakulty architektury a fakulty výtvarných umění v nově navrženém objektu. Obě fakulty definuje především praktická tvorba a tomu odpovídající elementární výukové prostory – ateliéry. Z těchto ...