Now showing items 1-20 of 71

 • Architektura hry 

  Domiňáková, Michaela
  Práca využíva princípy hry pri rekonštrukcii školskej budovy z 2. pol. 20. stor. Všeobecnejšie sa skrze prípadovú štúdiu zaoberá stavom a rekonštrukciou školských budov na Slovensku. Podľa Huizingu hra ako taká vznikla ...
 • Bydlení pro bráchu 

  Kropšová, Zuzana
  Mám bráchu s mentálním postižením. Pomalu nastává čas, kdy tzv. vylétne z hnízda. Přestěhuje se od mámy. Otázka ale je, kam se přestěhuje. A co bude celé dny dělat? Kde bude moct pracovat? Bude moct žít život jako většina ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Buzová, Magdaléna
  Předmětem diplomové práce je návrh nového Centra prevence rakoviny, stavby, která bude první svého druhu v České republice. Lokalitou projektu je svažitá parcela na jižním úbočí Žlutého kopce v Brně, náležící do areálu ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Doubrava, Šimon
  Projekt sa zaoberá návrhom nového centra prevencie rakoviny umiestneného v areáli Masarykovho onkologického ústavu na Žltom kopci v Brne. Návrh rieši samotnú budovu centra prevencie s ambulanciami, lôžkovým oddelením, ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Bartlová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá umístěním a návrhem Centra prevence a rozšířením Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně /dále jen MOU/. Parcela se nachází na jižním svahu Žlutého kopce, ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Walterová, Klára
  Obsahem práce je návrh budovy Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Současná zástavba nemocničního areálu nedisponuje rezervami v rámci budov, modernizace ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Krejčí, Johana
  Diplomová práce zpracovává komplexní návrh nového Centra prevence rakoviny v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci v Brně. První stavba svého druhu v České republice doplňuje současnou zástavbu nemocničního ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Tomaschek, Adam
  Cieľom diplomovej práce je umiestnenie a návrh stavieb rozširujúcich Masarykov Onkologický Ústav o lôžkové oddelenie pre mobilných pacientov a centrum prevencie spolu s rozšírením spektra radiačnej kliniky o protónové ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Mikulová, Marie
  Projekt se zabývá návrhem nového Centra prevence umístěného v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci v Brně. Návrh obsahuje samotné centrum onkologické prevence, lůžkové oddělení pro mobilní pacienty a ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Lanžhotská, Klára
  Zadáním diplomové práce je návrh budovy Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. V nově vybudovaném komplexu by se mělo nacházet celkové zázemí pro provádění ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Blechová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá návrhem Centra prevence a rozšířením Kliniky radiační onkologie na okraji areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Projekt dotváří skladbu jednotlivých pavilonů, reaguje na plánovanou zástavbu ...
 • Chráněné bydlení na Kociánce. Bydlení ve městě - městská necentra a proměny periferie 

  Ondruch, Matěj
  Diplomová práce se věnuje tématu řešení chráněného bydlení pro osoby se specifickými potřebami na jižní hraně areálu Kociánka v Brně. Cílem práce však není pouze návrh chráněného bydlení, ale také vytvoření možnosti sociální ...
 • Chráněné bydlení na Kociánce. Bydlení ve městě - městská necentra a proměny periferie 

  Schwab, Viktor
  Prvotním záměrem byl rozvoj na hraně v periferní zemědělské oblasti areálu Centra Kociánka a na stávajícím nevyhovujícím městském parkovišti v blízkosti průmyslového areálu bývalé Královopolské strojírny. Rozvojem a doplněním ...
 • CO-HOUSING Brno Židenice 

  Dušková, Petra
  Předmětem diplomové práce bylo ideové zpracování architektonické studie objektu pro komunitní bydlení. Návrh navazuje na zpracovanou urbanistickou koncepci Brna Židenic, konkrétně území, jež je na hranici městkých částí ...
 • Domov 60+ 

  Oravcová, Martina
  Domov by malo byť miesto kde bývam, kde sa cítim v bezpečí, kde mám súkromie, kde sa vždy môžem a vraciam rád. Je mi útočiskom, z ktorého denne vyrážam do sveta. Doma nájdem pohodlie, teplo, lásku, úctu, pochopenie... Mať ...
 • Dva tisíce osmdesát čtyři 

  Truncová, Eva
  Projekt navazuje na předdiplomní práci tematizující otázku kontroly a dohledu ve veřejném prostoru. Tendence absolutní transparence, přehlednosti a kontroly nad prostorem, domněle implikující bezpečí jsou přítomny ve většině ...
 • Elementární architektura / Elementy výuky architektury 

  Juřicová, Magdaléna
  Diplomová práce řeší propojení fakulty architektury a fakulty výtvarných umění v nově navrženém objektu. Obě fakulty definuje především praktická tvorba a tomu odpovídající elementární výukové prostory – ateliéry. Z těchto ...
 • Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z 

  Šašek, Ondřej
  Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.
 • Elementární architektura / Výuka architektury pro mladší generace 

  Menšíková, Barbora
  Vzhľadom k spletitosti celého súčasného edukačného systému návrh vytvára alternatívnu formu výučby estetického vnímania - umenia a architektúry, akýsi medzistupeň, ktorý sa pripája k existujúcim osnovám povinného vzdelávania ...
 • Funkce sleduje formu 

  Munková, Karolína
  Práce se zabývá asociativním myšlením a jeho vztahem k navrhovaní formy. Postup tvorby je v kontrastu k současným „konceptuálním postupům“ založen na způsobech práce „ad hoc“, kdy se designér/inženýr stává kutilem/bricoleurem. ...