Show simple item record

Termodynamická stabilita Ettringitu který vznikl hydratací Ye'elimitového slínku

dc.contributor.authorFridrichová, Marcelacs
dc.contributor.authorDvořák, Karelcs
dc.contributor.authorGazdič, Dominikcs
dc.contributor.authorPekárková, Janacs
dc.contributor.authorKulísek, Karelcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:34Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:34Z
dc.date.issued2016-09-08cs
dc.identifier.citationAdvances in Materials Science and Engineering. 2016, vol. 2016, issue 30, p. 1-7.en
dc.identifier.issn1687-8434cs
dc.identifier.other127954cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193239
dc.description.abstractAlthough the stability of ettringite has been the subject of much research, the solution is not yet fully clear. Ettringite is generally considered to be stable up to a temperature of 110°C; however, some investigators claimed that ettringite may already decompose at even ambient temperatures. To prove these statements, ettringite was prepared by the hydration of ye’elimite, 3CaO·3Al2O3·CaSO4, and the system stored at laboratory temperature in two environments: in laboratory settings and in an environment of saturated water vapour.en
dc.description.abstractStabilita ettringitu není zcela popsána, přestože byla předmětem mnoha výzkumů. Ettringite je obecně považován za stabilní do teploty 110 ° C; Někteří autoři však tvrdí, že se ettringite může již rozkládat již při běžných teplotách. K prokázání těchto tvrzení, byl připraven ettringit hydratací ye'elimitu, 3CaO·3Al2O3· CaSO4. Vzorky byly uloženy při laboratorní teplotě ve dvou prostředích: v laboratorním prostředí a v prostředí nasycené vodní páry.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-7cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherHindawi Publishing Corporationcs
dc.relation.ispartofAdvances in Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1155/2016/9280131cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectettringite
dc.subjectye'elimite
dc.subjectTermodynamická stabilita
dc.subjectettringiteen
dc.subjectye'elimiteen
dc.subjectthermodynamic stabilityen
dc.titleThermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinkeren
dc.title.alternativeTermodynamická stabilita Ettringitu který vznikl hydratací Ye'elimitového slínkucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. AdMaS Divize MSHcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. AdMaS Divize TSHcs
sync.item.dbidVAV-127954en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:34en
sync.item.modts2020.08.04 12:23:08en
dc.coverage.issue30cs
dc.coverage.volume2016cs
dc.identifier.doi10.1155/2016/9280131cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1687-8434/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported