Show simple item record

Analýza aukčních dat veřejných zakázek ve slovenském stavebnictví

dc.contributor.authorHanák, Tomášcs
dc.contributor.authorSerrat, Carlescs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:01Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:01Z
dc.date.issued2018-12-01cs
dc.identifier.citationAdvances in Civil Engineering. 2018, vol. 2018, issue 1, p. 1-13.en
dc.identifier.issn1687-8086cs
dc.identifier.other151735cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193246
dc.description.abstractThe requirement for efficient public spending leads contracting authorities to use electronic reverse auctions (e-RA), a tool that allows achieving financial savings. In this study, we aim to explore the relationships between the different acting e-RA variables and to check for predictive models in order to infer on the savings amount in construction public procurement. Data on real construction auctions in Slovakia were statistically analysed by means of graphics tools, multiple regression analysis, test, and statistics for measuring the association between categorical variables. The results revealed that one should take the type of contract into account when considering the use of e-RA. This research provides several implications for purchasing practitioners in the area of construction procurement, especially with regard to the level of competition in the auction and estimation of savings potential. Presented findings aid managerial decision-making process of e-RA adoption. At the end, recommended future research directions in the investigated area are outlined.en
dc.description.abstractPožadavek na efektivitu veřejných výdajů vede zadavatele k používání elektronických reverzních aukcí (e-RA), nástroje, který umožňuje dosahovat finančních úspor. V této studii jsou zkoumány vztahy mezi různými aukčními proměnnými s cílem navrhnout prediktivní modely odvozování finančních úspor u veřejných zakázek ve stavebnictví. Data o skutečných aukcích ve slovenském stavebnictví byla statisticky analyzována z použitím grafických nástrojů, vícenásobné regresní analýzy, testu a statistik pro měření vztahu mezi kategoriálními proměnnými. Výsledky ukázaly, že je třeba vzít v úvahu předmět nákupu při zvažování použití e-RA. Tento výzkum přináší několik důsledků pro odborníky v oblasti zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví, zejména pokud jde o úroveň konkurence v aukci a o odhad potenciálu úspory. Prezentovaná zjištění usnadňují manažerské rozhodování o přijetí e-RA. Na závěr jsou uvedeny doporučené budoucí směry výzkumu ve zkoumané oblasti.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-13cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherHindawics
dc.relation.ispartofAdvances in Civil Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.hindawi.com/journals/ace/2018/9036340/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectelektronické reverzní aukce
dc.subjectveřejné zakázky
dc.subjectstavebnictví
dc.subjectprojekt
dc.subjectúspora
dc.subjectelectronic reverse auctionen
dc.subjectpublic procurementen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectprojecten
dc.subjectsavingen
dc.titleAnalysis of Construction Auctions Data in Slovak Public Procurementen
dc.title.alternativeAnalýza aukčních dat veřejných zakázek ve slovenském stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
sync.item.dbidVAV-151735en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:01en
sync.item.modts2020.08.04 12:34:37en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume2018cs
dc.identifier.doi10.1155/2018/9036340cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1687-8086/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International