Recent Submissions

 • Mezera v Brně 

  Cvrčková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem objektu v proluce v historickém jádru města Brna. Zvolený pozemek leží v ulici Františkánská, dotváří nároží při vstupu do prostoru zvaného Římské náměstí, směrem z ...
 • Budiž Baugruppe 

  Vojtíšek, Martin
  Práce Me_zi zpracovává projekt bytového domu na bázi systé mu baugruppe. Jeden z aspektů práce je zkoumání hranic individuálního bydlení a formy sdíleného prostředí. Budova ukončuje část Znojemského bloku a navazuje na ...
 • Vize pro Krnov 

  Janíková, Marika
  V rámci nášho zadania Vízia pre Krnov, sme dostali široký rozsah možností, čím to miesto môže byť. A čím vlastne chcem aby bolo ? Mojim zámerom, je vniesť život do tohto vnútrobloku a to prostredníctvom rôznych funkcií a ...
 • Vize pro Krnov 

  Dvořáková, Dagmar
  Projekt představuje architektonicko urbanistické řešení pro budoucí strategii rozvoje lokality v blízkosti hlavního náměstí města Krnova. Forma bydlení v zeleni, koncept tomuto sídlu blízký, je hlavním motivem práce. ...
 • Vize pro Krnov 

  Moravcová, Sofia
  Knižnica je miesto, ktorá má sprostredkovať vedomosti a informácie pre širkoú verejnosť. Mala by byť miestom, kde sa človek môže ponoriť do seba, no zároveň poskytuje priestory pre komunity. Budova knižnice by mala byť ...
 • Vize pro Krnov 

  Heginger, Václav
  Cílem této práce je urbanistické a architektonické řešení zapomenuté parcely - brownfieldu - v centru města Krnov. V místě je navržen soubor obytných budov s občanskou vybaveností. Umístění budov a jejich forma respektuje ...
 • Vize pro Krnov 

  Macejková, Eva
  Revitalizácia územia. Predmetom riešenia bakalárskej práce bolo navrhnutie novej vízie pre jeden z brownfieldov v bývalom areály textilnej výroby v priamej blízkosti centra Krnova, na spojnici ulíc Soukenická a Sv. Ducha. ...
 • Vize pro Krnov 

  Vazačová, Anna
  Architektonická studie městské knihovny, s volným půdorysem knižních regálů, bez archivů a skladů knižního fondu. Urbanistické řešení parcely v bezprostřední blízkosti centra města Krnov a Hlavního náměstí zahrnuje řešení ...
 • Polička - bydlení na hraně města a krajiny 

  Papcun, Peter
  Keď spím, nachádzam sa v najintímnejšej možnej vrstve. Keď sa prebudím, nachádzam sa v posteli vedľa partnera, s ktorým vytváram vrstvu väčšiu ako tá predošlá. My a naša posteľ. Kúpeľňu zdieľam s mojou rodinou a v kuchyni ...
 • Vize pro Krnov 

  Grunwaldová, Veronika
  ČÍM PROSTOR BYL? Prostorem za hradbami. Prostorem, v jehož sousedství procházela obchodní cesta do blízkého Polska. Prostorem s vodním náhonem. Prostorem s textilním průmyslem. ČÍM PROSTOR JE? Je to nepřístupné, opuštěné ...
 • Vize pro Krnov 

  Jeckelová, Tereza
  Témou bakalárskej práce je otvorený blok v blízkosti hlavného námestia v Krnove na kižovatke ulíc Sv. Ducha a Soukenickej. Miesto, kde kedysi stále Hlubčická brána v súčasnosti je polotovorené a zívajúce prázdnotou. V mojej ...
 • Vize pro Krnov 

  Kuklová, Tereza
  Krnov je příhraniční sídlo na severu Moravy, v podhůří Jeseníků. Živé město s bohatou historií, známé mísením několika etnických kultur a dopadem sociálně politických i ekonomických změn. Zejména v posledních letech také ...
 • Vize pro Krnov 

  Ondřejová, Daniela
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout urbanisticko-architektonickou studii vymezené lokality v historické části Krnova, najít pro zástavbu odpovídající funkční využití a ověřit vizi budoucí zástavby s ohledem na dlouhodobý ...
 • Vize pro Krnov 

  Vašková, Vendula
  Radnice a knihovna, dvě budovy ovlivňující každodenní život města. Radnici vnímáme jako střed města ať už ve smyslu geografickém nebo společenském. Mělo by to být místo živé a tepající po celý den. Knihovna je oproti tomu ...
 • Budiž Baugruppe 

  Drbalová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá návrhem polyfunkční struktury na bázi Baugruppe, kde je developer nahrazen 12 domácnostmi s vidinou komunitního bydlení. Koncept tvaru vychází z myšlenky hledání sdílených meziprostorů v liniové ...
 • Mezera v Brně 

  Remutová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá dostavbou proluky v centru Brna na Zelném trhu. Hlavním úkolem bylo najít vhodný program pro budovu. Dalším důležitým faktorem, která ovlivnila návrh byla velikost proluky a její možnosti využití. ...
 • Budiž Baugruppe 

  Hlavička, Marek
  Předmětem práce je návrh bytového domu, založeném na principech baugruppe. Budova je situována na komplikovaném a rozlehlém pozemku ve Znojmě. Formou, provozem, uspořádáním jednotlivých prostor ale i konstrukčním řešením ...
 • Mezera v Brně 

  Mičková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá principy zástavby a návrhem nového městského domu ve vybrané proluce na ulici Špitálka v Brně. Cílem je nalezení vhodné strategie zástavby nevyužité parcely. Textová část se věnuje seznámení ...
 • Mezera v Brně 

  Novotná, Kateřina
  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ŘEŠÍ NÁVRH BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCÍ V LOKALITĚ STARÉ BRNO NA ULICI KŘÍŽOVÁ V BLÍZKOSTI MENDLOVA NÁMĚSTÍ. PARCELA ZAUJÍMA CELOU NEZASTAVĚNOU DÉLKU ULICE. SVÝM NÁVRHEM JSEM POČÍTALA S NÁVAZNOSTÍ NA PLÁNOVANOU ...
 • Mezera v Brně 

  Likavčanová, Lucia
  O celkovej hmote rozhodovali štíty susedných objektov, ktoré jasne definovali orientáciu k svetovým stranám. Jednou z podmienok bolo prispôsobiť tvar stavby povahe jej nasledovného tienenia okolitej zástavby. Objekt sa ...

View more