Recent Submissions

 • Mezera v Brně 

  Cvrčková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem objektu v proluce v historickém jádru města Brna. Zvolený pozemek leží v ulici Františkánská, dotváří nároží při vstupu do prostoru zvaného Římské náměstí, směrem z ...
 • Vize pro Krnov 

  Jeckelová, Tereza
  Témou bakalárskej práce je otvorený blok v blízkosti hlavného námestia v Krnove na kižovatke ulíc Sv. Ducha a Soukenickej. Miesto, kde kedysi stále Hlubčická brána v súčasnosti je polotovorené a zívajúce prázdnotou. V mojej ...
 • Vize pro Krnov 

  Dvořáková, Dagmar
  Projekt představuje architektonicko urbanistické řešení pro budoucí strategii rozvoje lokality v blízkosti hlavního náměstí města Krnova. Forma bydlení v zeleni, koncept tomuto sídlu blízký, je hlavním motivem práce. ...
 • Vize pro Krnov 

  Kuklová, Tereza
  Krnov je příhraniční sídlo na severu Moravy, v podhůří Jeseníků. Živé město s bohatou historií, známé mísením několika etnických kultur a dopadem sociálně politických i ekonomických změn. Zejména v posledních letech také ...
 • Vize pro Krnov 

  Macejková, Eva
  Revitalizácia územia. Predmetom riešenia bakalárskej práce bolo navrhnutie novej vízie pre jeden z brownfieldov v bývalom areály textilnej výroby v priamej blízkosti centra Krnova, na spojnici ulíc Soukenická a Sv. Ducha. ...
 • Vize pro Krnov 

  Vazačová, Anna
  Architektonická studie městské knihovny, s volným půdorysem knižních regálů, bez archivů a skladů knižního fondu. Urbanistické řešení parcely v bezprostřední blízkosti centra města Krnov a Hlavního náměstí zahrnuje řešení ...
 • Vize pro Krnov 

  Ondřejová, Daniela
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout urbanisticko-architektonickou studii vymezené lokality v historické části Krnova, najít pro zástavbu odpovídající funkční využití a ověřit vizi budoucí zástavby s ohledem na dlouhodobý ...
 • Budiž Baugruppe 

  Šťastná, Anna
  Baugruppe, jakožto alternativní možnost pro bydlení, je tvořeno skupinou lidí, kteří hledají způsob, jak si vytvořit vlastní bydlení podle svých představ. Stávají se sami developery, co hledají pro svoje bydlení zajímavá ...
 • Vize pro Krnov 

  Moravcová, Sofia
  Knižnica je miesto, ktorá má sprostredkovať vedomosti a informácie pre širkoú verejnosť. Mala by byť miestom, kde sa človek môže ponoriť do seba, no zároveň poskytuje priestory pre komunity. Budova knižnice by mala byť ...
 • Polička - bydlení na hraně města a krajiny 

  Papcun, Peter
  Keď spím, nachádzam sa v najintímnejšej možnej vrstve. Keď sa prebudím, nachádzam sa v posteli vedľa partnera, s ktorým vytváram vrstvu väčšiu ako tá predošlá. My a naša posteľ. Kúpeľňu zdieľam s mojou rodinou a v kuchyni ...
 • Vize pro Krnov 

  Grunwaldová, Veronika
  ČÍM PROSTOR BYL? Prostorem za hradbami. Prostorem, v jehož sousedství procházela obchodní cesta do blízkého Polska. Prostorem s vodním náhonem. Prostorem s textilním průmyslem. ČÍM PROSTOR JE? Je to nepřístupné, opuštěné ...
 • Vize pro Krnov 

  Vašková, Vendula
  Radnice a knihovna, dvě budovy ovlivňující každodenní život města. Radnici vnímáme jako střed města ať už ve smyslu geografickém nebo společenském. Mělo by to být místo živé a tepající po celý den. Knihovna je oproti tomu ...
 • Vize pro Krnov 

  Heginger, Václav
  Cílem této práce je urbanistické a architektonické řešení zapomenuté parcely - brownfieldu - v centru města Krnov. V místě je navržen soubor obytných budov s občanskou vybaveností. Umístění budov a jejich forma respektuje ...
 • Vize pro Krnov 

  Janíková, Marika
  V rámci nášho zadania Vízia pre Krnov, sme dostali široký rozsah možností, čím to miesto môže byť. A čím vlastne chcem aby bolo ? Mojim zámerom, je vniesť život do tohto vnútrobloku a to prostredníctvom rôznych funkcií a ...
 • Budiž Baugruppe 

  Vojtíšek, Martin
  Práce Me_zi zpracovává projekt bytového domu na bázi systé mu baugruppe. Jeden z aspektů práce je zkoumání hranic individuálního bydlení a formy sdíleného prostředí. Budova ukončuje část Znojemského bloku a navazuje na ...
 • Náměstí Míru v Brně 

  Srbecká, Michaela Sara
  Forma mojej bakalárskej práce je urbanisticko - architektonická štúdia s hlavným zámerom vymedziť nové námestie Mieru novo navrhnutým polyfunkčným domom. Súčasťou práce je architektonický návrh jednotlivých podlaží. Druhým ...
 • Náměstí Míru v Brně 

  Štefková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním urbanistického konceptu dostavby městského bloku, která vymezuje náměstí Míru a citlivě doplňuje okolní zástavbu. Součástí práce je architektonický návrh dvou vybraných městských domů ...
 • Náměstí Míru v Brně 

  Šimíček, Adam
  Ve své bakalářské práci se věnuji dostavbě městského bloku na náměstí Míru v Brně. Řešené území se nachází v širším centru města, v blízkosti parku Kraví hora. Návrh samotný vychází z podkladů a průzkumů KAMu. Cílem práce ...
 • Mezera v Brně 

  Remutová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá dostavbou proluky v centru Brna na Zelném trhu. Hlavním úkolem bylo najít vhodný program pro budovu. Dalším důležitým faktorem, která ovlivnila návrh byla velikost proluky a její možnosti využití. ...
 • Polička - bydlení na hraně města a krajiny 

  Kyselková, Klarisa
  Projekt Řady pracuje formou manifestu s posledním volným polem mezi Poličskými satelity. Snaží se omezit zbytečnému plýtvání místem, ale poskytnout svým obyvatelům dostatečný komfort a svobodu. Pravidelný rastr dlouhých ...

View more