Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement

dc.contributor.advisorFojtů, Kateřinacs
dc.contributor.authorHlavačková, Karolínacs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:24Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:24Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHLAVAČKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125173cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193273
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace analyzovaného podniku, pomocí metod finanční analýzy za období 2014-2018, s cílem vytvoření návrhů na její zlepšení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje úvodní slovo a hlavní cíl práce, kterého má být dosaženo. V druhé, teoretické části, jsou popsány vybrané metody finanční analýzy, které jsou následně aplikovány v části třetí, praktické. Poslední část je věnována doporučeným návrhům vedoucím ke zlepšení dané situace podniku.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the analyzed company, using the methods of financial analysis for the period 2014-2018, with the aim of creating proposals for its improvement. The thesis is divided into four parts. The first part contains the introductory word and the main aim of the work to be achieved. The second, theoretical part, describes selected methods of financial analysis, which are subsequently applied in the third part, practical. The last part is devoted to recommended suggestions to improve the situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsolventnostcs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.subjectratio indexesen
dc.subjectsolvencyen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectcostsen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-29-08:14:31cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125173en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:01:50en
sync.item.modts2021.11.12 19:00:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeGryč, Matějcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucí práce - odpovězeno doc. Zinecker - Z jakého zdroje jste převzala úrokovou míru pro zhodnocení dluhopisů? - částečně odpovězeno Ing. Bartošek - Jaké riziko obnáší minimalizace vynaložených interních logistických nákladů? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record