Show simple item record

Company Performance Assessment according to Model Start and Proposals for the Improvement

dc.contributor.advisorVeselý, Josefcs
dc.contributor.authorMalyjurek, Adamcs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:24Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:24Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMALYJUREK, A. Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127030cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193275
dc.description.abstractPředmětem práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace Bajusz. Bakalářská práce vychází z modelu START, který bude včetně dalších důležitých pojmů vysvětlen v teoretické části práce. Výstupem práce je sestavení návrhů na zlepšení organizace. Návrhy budou vycházet z analytické části práce, kde budou popsány silné stránky společnosti a příležitosti ke zlepšení. Základní část analytické práce tvoří zpracované odpovědi v tabulkách dle výše zmíněného modelu START.cs
dc.description.abstractThe main subject of this bachelor thesis is a performance assement of the selected company Bajusz. Bachelor thesis is based on model START, which will be explained in the theoretical part. Result of this thesis is to find proposals for improvement of the company. Proposals are based on analytical part, where will be described strenghts and weaknesess of the company. The essential part of the analytical section consists answers processed in tables according to model START.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectModel STARTcs
dc.subjectmodel excelence EFQMcs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectvýkonnost podnikucs
dc.subjectvýsledkycs
dc.subjectkvalita managementucs
dc.subjectModel STARTen
dc.subjectEFQM excelence modelen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectbusiness performanceen
dc.subjectresultsen
dc.subjectmanagement qualityen
dc.titleHodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšenícs
dc.title.alternativeCompany Performance Assessment according to Model Start and Proposals for the Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-29-08:14:35cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127030en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:01:22en
sync.item.modts2021.11.12 08:43:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePutnová, Annacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Luhan: S jakým časovým rámcem plánujete postup zvyšování kvality? Navrhujete i nějakou následnou kontrolu? Odpovězeno Ing. Hornungová: Jaký cílový trh má uváděná pekárna? Jaký cílová skupina sleduje FB stránky, kdo je její cílová skupina? Domníváte se, že skupina na FB dává společnosti dostatečnou zpětnou vazbu? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record