Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement

dc.contributor.advisorFojtů, Kateřinacs
dc.contributor.authorKoukal, Martincs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:25Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:25Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOUKAL, M. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127290cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193281
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Johnny servis, s.r.o. v období 2014-2018. V první části této práce jsou vysvětleny teoretické pojmy, které jsou spojené s finanční analýzou. V další části se nachází seznámení s podnikem a finanční analýza. Na základě výsledků finanční analýzy jsou v poslední části práce obsaženy návrhy na zlepšení finančního stavu podniku.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is evaluation of the financial situation of the company Johnny servis, s.r.o. in the period 2014-2018. The first part of the thesis explains the theorecial concepts related to the financial analysis. In the next part there is an introduction of the company and financial analysis. Based on the results of the financial analysis, in the last part are suggestions for improving financial condition of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcs
dc.subjectabsolutní ukazatelecs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectabsolute indicatorsen
dc.subjectdifferential indicatorsen
dc.subjectration indicatorsen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-29-08:14:34cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127290en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:58:15en
sync.item.modts2021.11.08 12:51:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDenková, Martinacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defencedoc. Brychta: Jaké další náklady se pojí s navrhovanou investicí do interní přepravy ? - částečně odpovězeno doc. Brychta: Jaký je tržní podíl společnosti na českém trhu ? - odpovězeno doc. Brychta: Navrhujete zvýšení stavu zásob. Je toto doporučení poplatné i v aktuální situaci (pandemie COVID) ? - částečně odpovězeno doc. Brychta: Navrhujete zvýšení záloh. Jaká je situace u konkurence ? - částečně odpovězeno doc. Brychta: Poukázal na velký počet gramatických chyb a překlepů. doc. Chlebovský: Poukázal na chybné zařazení McKinseyho modelu 7S zařazen mezi nástroje pro analýzu vnějšího okolí podniku. Ing. Pěta: Jaká je cena pořizovaného automobilu? - odpovězeno Ing. Pěta: Které položky společnost eviduje v zásobách? Je nutné zvýšit jejich výši ? - odpovězeno Ing. Pěta: Jaká je struktura pohledávek? Je možné veškeré pohledávky společnosti řídit ? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record