Show simple item record

Flow measurement

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorDvořák, Romancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:12Z
dc.date.available2019-06-17cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, R. Měření průtoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22209cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1932
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je provedení analýzy dostupných malých čerpacích stanic. Základem bylo seznámit se s možnostmi měření malých průtoků a z nich vybrat nejvhodnější možné řešení, popřípadě osadit vhodným čerpadlem a zpracovávací jednotkou. Po uvedeném teoretickém rozboru v první části následuje druhá část, kde se nachází výčet mnou vybraných prvků stanice s uvedenými důvody výběru. Po realizaci celého systém byla v poslední části provedena kalibrace a nastavení vyhodnocovací části čerpací stanice pro danou kapalinu. Výsledné řešení bylo porovnáno s komerčně dostupnými systémy malých čerpacích stanic.cs
dc.description.abstractBachelor´s thesis is elaboration an analysis accessible small gas station. The base was meet possibilities in measurement of small flows and of them choose optima suitable solution, eventually occupy fit pump and process device. After the introduced theoretical analysis in the first part is continuing the second part, where finds enumeration me choice elements station with presented cause selection. After realization all part of system was at last parts effected calibration and setting process device part gas station. Resulting solving was collated with commercially accessible systems small gas station.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectMěření průtokucs
dc.subjectprůtokoměrcs
dc.subjectměření frekvence otáčekcs
dc.subjectATmega16cs
dc.subjectdisplej 16x2cs
dc.subjectčerpací stanice.cs
dc.subjectFlow measurementen
dc.subjectflowmeteren
dc.subjectmeasurement frequency turnsen
dc.subjectATmega16en
dc.subjectdisplay 16x2en
dc.subjectgas station.en
dc.titleMěření průtokucs
dc.title.alternativeFlow measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:19cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22209en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:22:16en
sync.item.modts2020.04.01 01:07:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeUher, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record