Show simple item record

Hydrogen for Power

dc.contributor.advisorSkála, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKocman, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:40Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:40Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOCMAN, L. Vodíková energetika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124242cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193316
dc.description.abstractČím dál tím větší uplatnění vodíku v moderní energetice, se stalo motivem pro napsání této práce. Práce je zaměřena na vodíkovou energetiku a jejím cílem bylo zpracovat rešerši technologií získávání vodíku, využití vodíkových technologií v současné energetice a přínosu vodíku k akumulaci energie. Tato práce, kromě popisu současných vodíkových technologií, také obsahuje příklady zařízení a projektů využívající vodík, se kterými se můžeme v dnešní době setkat. Rešerše výše zmíněných technologií ukázala, že přes některé své nedostatky, má vodík v dnešní energetice značné uplatnění, které v následujících letech podle očekávání poroste.cs
dc.description.abstractThe increasing use of hydrogen in modern energy, has become the motive for writing this work. The work is focused on hydrogen energy and its aim was to compile an overview of hydrogen production technologies, the use of hydrogen technologies in current energetics and the use of hydrogen to energy accumulation. In addition to describing current hydrogen technologies, this work also includes examples of hydrogen devices and projects that we may encounter today. An overview of the above-mentioned technologies has shown that, despite some of its shortcomings, hydrogen has a significant application in current energetics, that is expected to increase in the coming years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVodíkcs
dc.subjectpalivový článekcs
dc.subjectakumulace energiecs
dc.subjectPower to Gascs
dc.subjectHydrogenen
dc.subjectfuel cellen
dc.subjectenergy accumulationen
dc.subjectPower to Gasen
dc.titleVodíková energetikacs
dc.title.alternativeHydrogen for Poweren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-28-08:27:07cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124242en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:07:55en
sync.item.modts2021.11.12 17:03:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePospíšil, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval záverečnou práci a odpovědel na otazky oponenta: Přijaké teplotě pracuje palivový článek při využití pro rodinný dům? a Jak dochází při elektrolyze k rozkladu molekul H2O na vodík a kyslík? Student byl v následné rozpravě tázan na otazky: Existuje negativní vliv vodíku na životní prostředí? Zodpovězeno; Je vodík sklěníkový plyn, Částečně zodpovězeno; Jakou metodou je vodík vyráběn nejvíce? Zodpovězeno; Jaká metoda pro akumulaci vodíku má nejvyšší účinost? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record