Show simple item record

Cooperation of heat pump and photovoltaic power plant

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorGregorovičová, Evacs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:41Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:41Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationGREGOROVIČOVÁ, E. Spolupráce tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124404cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193322
dc.description.abstractBakalářská práce posuzuje systém vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem spolupracujícím s fotovoltaickou elektrárnou s akumulací tepla a elektřiny. V teoretické části jsou popsány hlavní komponenty systému – tepelné čerpadlo, fotovoltaický systém, akumulátor elektřiny a akumulátor tepla. V praktické části jsou vypočítány energetické požadavky objektu a je popsán navržený systém včetně schématu. Na základě výpočtů a grafického znázornění je systém v jednotlivých měsících bilančně zhodnocen. Na závěr je ekonomicky porovnán s vytápěním elektrokotlem.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis assesses the heating system of a family house with a heat pump, which cooperates with photovoltaic power plant with storage heat and electricity. The theoretical part describes the main components of the system – heat pump, photovoltaic system, electricity accumulator and heat accumulator. The practical part calculates the energy requirements of the building and describes the proposed system, including the scheme. Based on the calculations and graphical representation, the system is evaluated in the balance sheet in individual months. Finally, it is economically compared with an electric boiler heating.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTepelné čerpadlocs
dc.subjectfotovoltaický systémcs
dc.subjectbateriecs
dc.subjectakumulátor teplacs
dc.subjectHeat pumpen
dc.subjectphotovoltaic systemen
dc.subjectbatteryen
dc.subjectheat accumulatoren
dc.titleSpolupráce tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárnycs
dc.title.alternativeCooperation of heat pump and photovoltaic power planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-30-07:03:52cs
thesis.disciplineEnergetika, procesy a životní prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124404en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:09:18en
sync.item.modts2021.11.12 13:23:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBrázdil, Mariancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: - Baterie vs. akumulační nádrž - co je priorita? - zodpovězeno - Baterie HE3DA - jaký je stav vývoje? - částečně zodpovězeno - Chladiva - co se dnes používa? Co je freon? - částečně zodpovězeno - Co jsou skleníkové plyny a skleníkový efekt? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record