Recent Submissions

 • Tests as a Technique for an ESP Coursebook Evaluation 

  Ellederová, Eva (Academics Education International Journals, 2022-01-03)
  Design-based research evolved near the beginning of the 21st century as a practical research methodology that could effectively bridge the gap between research and practice in formal education, as it aims at both developing ...
 • Digital testing during the pandemic crisis: University students’ opinions on computer-based tests 

  Jašková, Jana (IERFP, 2021-01-01)
  In 2020, the pandemic crisis caused by covid-19 led to some changes in global education. Consequently, primary and secondary schools as well as universities introduced distance learning in many countries all over the world. ...
 • Konstrukční výzkum ve vzdělávání 

  Ellederová, Eva (Česká pedagogická společnost o.s., 2017-09-30)
  Cílem této studie je vymezit pojetí konstrukčního výzkumu ve vzdělávání jako výzkumného designu, který klade důraz na vývoj řešení komplexních problémů v pedagogické praxi a na vývoj či validaci teorií o vzdělávacích ...
 • Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice 

  Ellederová, Eva (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020-04-02)
  Studie představuje metodologii konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely (dále jen ESP) a seznamuje čtenáře s prvními výsledky výzkumného šetření. Cílem je vyhodnotit kvalitu pilotní verze ...