Show simple item record

Kombinované provzdušňovací a míchací systémy a jejich využití v praxi

dc.contributor.authorSingrová, Veronikacs
dc.contributor.authorŠevčík, Jancs
dc.date.accessioned2020-07-30T06:57:03Z
dc.date.available2020-07-30T06:57:03Z
dc.date.issued2020-02-07cs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, vol. 444, issue 1, p. 1-5.en
dc.identifier.issn1755-1315cs
dc.identifier.other162225cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193404
dc.description.abstractThe article deals with combined systems, which are mainly used in wastewater treatment plants for the purpose of aeration and mixing. These systems are mainly installed in activation reactors, but their use is also possible, for example, in sludge storage tanks. The combined systems are capable of guaranteeing the required values of relevant monitored pollution indicators at the WWTP effluent. The aim of this article is to describe the activation reactor control algorithm with the combined system. Reliable functionality is proved by the presented average values at the WTP effluent, which meet the required emission limits set by relevant permits.en
dc.description.abstractČlánek se zabývá kombinovanými systémy, které jsou využívány především na čistírnách odpadních vod k provzdušňování a míchání. Tyto systémy jsou osazovány zejména do aktivačních nádrží, ale jejich použití je možné například i v nádržích uskladňovacích. Kombinované systémy jsou schopny zajišťovat požadované hodnoty příslušných sledovaných ukazatelů znečištění na odtoku z ČOV. Cílem článku je popis řídícího algoritmu aktivační nádrže s osazeným kombinovaným systémem. Funkčnost dokazují uvedené průměrné hodnoty na odtoku z ČOV, které splňují požadované emisní limity stanovené příslušným povolením.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-5cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencecs
dc.relation.urihttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012049cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectCombined systemen
dc.subjectwastewater treatment planten
dc.subjectemission limitsen
dc.subjectactivation reactor algorithmen
dc.subjectKombinovaný systém
dc.subjectčistírna odpadních vod
dc.subjectemisní limity
dc.subjectalgoritmus aktivační nádrže
dc.titleCombined aeration and mixing system and its use in practiceen
dc.title.alternativeKombinované provzdušňovací a míchací systémy a jejich využití v praxics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
sync.item.dbidVAV-162225en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.02.01 16:56:33en
sync.item.modts2021.02.01 16:15:29en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume444cs
dc.identifier.doi10.1088/1755-1315/444/1/012049cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1755-1315/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported