Show simple item record

Mikrostrukturní změny materiálu účinky WEDM studované pomocí analýzy TEM lamel

dc.contributor.authorMouralová, Kateřinacs
dc.contributor.authorZahradníček, Radimcs
dc.contributor.authorBeneš, Liborcs
dc.contributor.authorProkeš, Tomášcs
dc.contributor.authorHrdý, Radimcs
dc.contributor.authorFries, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:03:31Z
dc.date.available2020-08-04T11:03:31Z
dc.date.issued2020-06-07cs
dc.identifier.citationMetals. 2020, vol. 10, issue 7, p. 1-21.en
dc.identifier.issn2075-4701cs
dc.identifier.other164200cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193425
dc.description.abstractWire electrical discharge machining is an unconventional machining technology that is crucial in many industries. The surface quality of the machined parts is carefully monitored, but the condition of the subsurface layer also plays a crucial role, especially in case of defects occurrence such as cracks or burnt cavities. The subsurface layer of individual materials is affected differently due to wire electrical discharge machining. For this reason, this study was carried out focusing on a detailed analysis of transmission electron microscope (TEM) lamellae made of Ti-6Al-4V titanium alloy, AlZn6Mg2Cu aluminium alloy, pure molybdenum, Creusabro 4800 steel, and Hardox 400 steel. The attention was first of all paid to the concentration and distribution of individual elements in the recast layer and also in the base material, which was often affected by Wire electrical discharge machining. Further, a diffraction analysis was performed for each TEM lamella in the adhesive area and in the area of the base material. In order to assess the macro-effects on the machined material, the analysis of the topography of the machined surfaces and the morphology analysis were performed using electron microscopy.en
dc.description.abstractElektroerozivní drátové řezání je nekonvenční technologie obrábění, která je klíčová v mnoha průmyslových odvětvích. Jakost povrchu takto obrobených dílů je pečlivě monitorována, nicméně stav podpovrchové vrstvy hraje také klíčovou roli a to především při vzniku defektů v podobě trhlin či vypálených kavit. Podpovrchová vrstva u jednotlivých materiálů je v důsledku elektroerozivního obrábění ovlivněna odlišným způsobem. Z toho důvodu byla provedena tato studie zabývající se detailní analýzou TEM lamel vyrobených z hliníkové slitiny AlZn6MgCu, titanové slitiny Ti-6Al-4V, čistého molybdénu, oceli creusabro 4800 a oceli hardox 400. Pozornost byla věnována především koncentraci a rozložení jednotlivých prvků v oblasti recast layer a také v základním materiálu, který byl často účinky WEDM také ovlivněn. Dále byla u každé TEM lamely provedena difrakční analýza v oblasti přílepku i v oblasti základního materiálu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-21cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofMetalscs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/2075-4701/10/7/949/htmcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectWEDMen
dc.subjectelectrical discharge machiningen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectTEM lamellaen
dc.subjectrecast layeren
dc.subjecttopographyen
dc.subjectmorphologyen
dc.subjectWEDM
dc.subjectelektroeroyivní obrábění
dc.subjectmikrostruktura
dc.subjectTEM lamela
dc.subjectpřílepek
dc.subjecttopografie
dc.subjectmorphologie
dc.titleStudy of micro structural material changes after WEDM based on TEM lamella analysisen
dc.title.alternativeMikrostrukturní změny materiálu účinky WEDM studované pomocí analýzy TEM lamelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
sync.item.dbidVAV-164200en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.11.22 12:54:46en
sync.item.modts2021.11.22 12:25:11en
dc.coverage.issue7cs
dc.coverage.volume10cs
dc.identifier.doi10.3390/met10070949cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2075-4701/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International