Show simple item record

The Use of Methods of the Project Management in Company

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkacs
dc.contributor.authorShadrina, Annacs
dc.date.accessioned2020-07-31T06:59:23Z
dc.date.available2020-07-31T06:59:23Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSHADRINA, A. Využití nástrojů projektového managementu ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127450cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193556
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je využití nástrojů a teoretických znalosti projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. V teoretické částí práce jsou popsány pojmy projektového managementu. V další částí následuje analýza současného stavu vybrané firmy. V poslední částí je zpracován návrh projektu.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor’s thesis is the use of methods of the project management in company. The theoretical section descibes terms of project management. The subsequent section analyses the current state within the selected company. In the last part of the bachelor’s thesis is devoted to the project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektový managementcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectProject managementen
dc.subjectprojecten
dc.subjectanalysesen
dc.titleVyužití nástrojů projektového managementu ve firměcs
dc.title.alternativeThe Use of Methods of the Project Management in Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-28cs
dcterms.modified2020-09-10-14:28:01cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127450en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:03:31en
sync.item.modts2021.11.12 20:02:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoskočil, Radekcs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - nejsou. Otázky komise: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Z čeho jste vycházela ve SWOT analýze v části příležitostí a hrozeb? - částečně zodpovězeno Ing. Jiří Kříž, Ph.D.: Časově je pro přípravu kurzu plánováno velice krátké období. Co bude obsahem online kurzu? - zodpovězeno Kde firma získá informace pro náplň kurzu? - zodpovězeno Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Pro hrozbu "porucha online serveru" je zavedeno opatření "neřeší se". Z jakého důvodu je riziko ignorováno? Nenapadá Vás jiné opatření, které by riziko redukovalo? - částečně zodpovězeno Ing. Lukáš Novák, Ph.D.: Pro hrozbu "neúspěšný test" je zavedeno opatření "neřeší se". Skutečně nebude řešeno? - částečně zodpovězenocs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record