Show simple item record

Vliv tlakové injektáže na kořenovou únosnost horninových kotev v jemnozrnných zeminách

dc.contributor.authorChalmovský, Jurajcs
dc.contributor.authorMiča, Lumírcs
dc.date.accessioned2020-08-01T06:57:24Z
dc.date.available2020-08-01T06:57:24Z
dc.date.issued2013-05-16cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2013, vol. 57, issue 1, p. 222-231.en
dc.identifier.isbn978-9955-28-593-9cs
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other103961cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193608
dc.description.abstractThe main purpose of this paper is to analyse the influence of pressure grouting on ground anchors pull out capacity in fine grained soils, using the finite element method (FEM). The grouting process is simulated by volumetric strain of grout body, which is determined from excavated test anchors. Obtained pull-out capacities for the cases with respectively without grouting simulation are compared with the results of appropriate analytical and empirical methods.en
dc.description.abstractPředmětem předkládaného článku je analýza vlivu tlakové injektáže na kořenovou únosnost horninové kotvy v jemnozrnných zeminách s využitím metody konečných prvků. Proces injektáže je simulován zadáním poměrného objemového přetvoření tělesa kořene kotvy. Hodnota objemového přetvoření byla odvozena na základě odkopu kořenů kotev. Získané síly na mezi vytržení s resp. bez zahrnutí simulace procesu tlakové injektáže jsou porovnány s výsledky získanými z analytických a empirických metod.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent222-231cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813007613cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectground anchoren
dc.subjectpull out capacityen
dc.subjectpressure groutingen
dc.subjectvolumetric strainen
dc.subjectfine grained soilen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectconstitutive modelsen
dc.subjecthorninová kotva; kořenová únosnost; tlaková injektáž; objemové přetvoření; jemnozrnné zeminy; metoda konečných prvků
dc.subjectkonstituční model
dc.titleInfluence of Pressure Grouting on the Anchors Carrying Capacity in Fine Grained Soilen
dc.title.alternativeVliv tlakové injektáže na kořenovou únosnost horninových kotev v jemnozrnných zemináchcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
sync.item.dbidVAV-103961en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.01 08:57:24en
sync.item.modts2020.08.01 08:16:21en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume57cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2013.04.031cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported