Show simple item record

Comparison of hemispheric and conical cup in the total trapeziometacarpal joint replacement

dc.contributor.advisorFuis, Vladimírsk
dc.contributor.authorKukučka, Ivansk
dc.date.accessioned2020-08-01T06:58:18Z
dc.date.available2020-08-01T06:58:18Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKUKUČKA, I. Srovnání hemisferické a kónické jamky u totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125626cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193648
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá porovnávaním totálnej náhrady trapéziometakarpálneho kĺbu s hemisférickou jamkou a náhrady toho istého kĺbu s kónickou jamkou. V oboch prípadoch implantátov sa jedná o typy náhrad s duálnou mobilitou. Centrum záujmu diplomovej práce je porovnanie prenosu síl z hlavice náhrady do kosti trapézium cez rôzny tvar jamky. Práca bola spracovaná za pomoci výpočtového softvéru ANSYS Workbench 19.3.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the comparison of total replacement of a trapeziometacarpal joint with a hemispherical cup and replacement of the same joint with a conical cup. In both cases of implants, these are types of replacements with dual mobility. The focus of the diploma thesis is the comparison of the transfer of forces from the head of the prosthesis to the trapezius bone through the different shape of the cup. The work was processed using computer software ANSYS Workbench 19.3.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRhizartrózask
dc.subjecttrapéziometakarpálny kĺbsk
dc.subjecthemisférická jamkask
dc.subjectkónická jamkask
dc.subjecttotálna náhradask
dc.subjectANSYS Workbenchsk
dc.subjectkontaktsk
dc.subjectsieťsk
dc.subjectRhizarthrosisen
dc.subjecttrapeziometacarpal jointen
dc.subjecthemispheric cupen
dc.subjectconical cupen
dc.subjecttotal replacementen
dc.subjectANSYS Workbenchen
dc.subjectcontacten
dc.subjectmeshen
dc.titleSrovnání hemisferické a kónické jamky u totální náhrady trapéziometakarpálního kloubusk
dc.title.alternativeComparison of hemispheric and conical cup in the total trapeziometacarpal joint replacementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-30cs
dcterms.modified2020-07-31-18:01:30cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125626en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.08.01 08:58:18en
sync.item.modts2020.08.01 08:15:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠvancara, Pavelsk
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Jaká síla odpovídala deformačnímu zatížení? Proč byla použita zatěžující síla o hodnotě 100 N? Proč jste nepoužil menší sílu při silovém zatížení? Jak jste zadával tuhosti vazů? V jakých jednotkách jste zadával tuhosti pružin? Jaký je rozdíl mezi prvkem modelujícím tahovou a tlakovou pružinou? Umožňuje takový prvek nastavit dvě různé tuhosti? Je náhrada namáhána ohybem? Jaká vazba je použita? Jaké byly podmínky v kontaktech? Je použitá síť vhodná pro kontaktní úlohu? Proč nebyl použit pozvolnější přechod mezi malými a velkými prvky? Používáte Coulombovské tření nebo se mělo uvažovat hydrodynamické mazání? Je nastavena nějaká geometrická vůle mezi jamkou a hlavicí? Vyrábí se tyto součásti s nějakými tolerancemi? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako uspokojivé.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record