Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • CCGraMi: An Effective Method for Mining Frequent Subgraphs in a Single Large Graph 

  Nguyen, Lam B. Q.; Zelinka, Ivan; Diep, Quoc Bao (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  In modern applications, large graphs are usually applied in the simulation and analysis of large complex systems such as social networks, computer networks, maps, traffic networks. Therefore, graph mining is also an ...
 • A Systematic Review and Analysis on Deep Learning Techniques Used in Diagnosis of Various Categories of Lung Diseases 

  Jasthy, Sreedevi; Vangipuram, Radhakrishna; Dutta, Sushama Rani (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  One of the record killers in the world is lung disease. Lung disease denotes to many disorders affecting the lungs. These diseases can be identified through Chest X- Ray, Computed Tomography CT, Ultrasound tests. This study ...
 • Relation of Neighborhood Size and Diversity Loss Rate in Particle Swarm Optimization With Ring Topology 

  Pluháček, Michal; Kazikova, Anezka; Kadavy, Tomas; Viktorin, Adam; Senkerik, Roman (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  Measuring the population diversity in metaheuristics has become a common practice for adaptive approaches, aiming mainly to address the issue of premature convergence. Understanding the processes leading to a diversity ...
 • Robotic Automation of Software Testing From a Machine Learning Viewpoint 

  Yadav, Vinod; Botchway, Raphael Kwaku; Senkerik, Roman; Kominkova Oplatkova, Zuzana (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  The need to scale software test automation while managing the test automation process within a reasonable time frame remains a crucial challenge for software development teams (DevOps). Unlike hardware, the software cannot ...
 • A Streamlined Attention Mechanism for Image Classification and Fine-Grained Visual Recognition 

  Himabindu, Dakshayani D; Kumar, Praveen S (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  In the recent advancements attention mechanism in deep learning had played a vital role in proving better results in tasks under computer vision. There exists multiple kinds of works under attention mechanism which includes ...
 • Computer Estimation of JRC Index Using Function Moments 

  Martisek, Dalibor (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  The paper deals with a shape of geological discontinuities. This shape significantly affects the stability of rock massifs. The joint roughness coefficient (JRC) is one of the main shape indicators but the methods of its ...
 • Hybrid Deep Learning Model for Singing Voice Separation 

  Amer, Rusul; Al Tmeme, Ahmed (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  Monaural source separation is a challenging issue due to the fact that there is only a single channel available; however, there is an unlimited range of possible solutions. In this paper, a monaural source separation model ...
 • Improving Breast Cancer Classification using (SMOTE) Technique and Pectoral Muscle Removal in Mammographic Images 

  Abdulla, Srwa Hasan; Sagheer, Ali Makki; Veisi, Hadi (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  Computer-aided diagnosis methods are being developed to assist radiologists to improve the interpretation of mammograms for the detection and diagnose of breast cancer, reduce the errors and mistakes made by human beings. ...
 • Significant Curves of the Mandelbrot Set 

  Martisek, Dalibor (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  The paper provides a description of some interesant curves contained in the Mandelbrot set. These curves are the boundaries of the areas called „bulbs“ which are described approximately only in present. In this paper, some ...
 • Hybrid Formation Control for Multi-Robot Hunters Based on Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient 

  Hamed, Oussama; Hamlich, Mohamed (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  The cooperation between mobile robots is one of the most important topics of interest to researchers, especially in the many areas in which it can be applied. Hunting a moving target with random behavior is an application ...
 • Advances in Evolutionary Optimization of Quantum Operators 

  Žufan, Petr; Bidlo, Michal (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  A comparative study is presented regarding the evolutionary design of quantum operators in the form of unitary matrices.A comparative study is presented regarding the evolutionary design of quantum operators in the form ...
 • Neuro-Evolution of Continuous-Time Dynamic Process Controllers 

  Sekaj, Ivan; Kénický, Ivan; Zúbek, Filip (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  Artificial neural networks are means which are, among several other approaches, effectively usable for modelling and control of non-linear dynamic systems. In case of modelling systems input and output signals are a-priori ...
 • Deep Learning and the Game of Checkers 

  Popic, Jan; Boskovic, Borko; Brest, Janez (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021-12-21)
  In this paper we present an approach which given only a set of rules is able to learn to play the game of Checkers. We utilize neural networks and reinforced learning combined with Monte Carlo Tree Search and alpha-beta ...
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2022 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2022.
 • Tornádo – způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti 

  Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek navazuje na text uveřejněný v 3. čísle ročníku 2021 o postupu při odhadování škod způsobených tornádem na nemovitém majetku. Vzhledem k velké různorodosti postižení stavebních objektů byly vady a poškození roztříděny ...
 • Aktuálně ke stavu znalecké činnosti v ČR na začátku roku 2022 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V příspěvku je shrnuta korespondence autora s ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem ze začátku roku 2022.
 • Ke smlouvě o dílo 

  Marek, Karel; Knotek, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejde bez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti, mohutný ...
 • Prognostická případová studie – selhání železničního mostu Výtoň – Smíchov 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek obsahuje prognostickou studii, která se zabývá selháním důležitého železničního mostu v Praze. Uvádí možné příčiny selhání mostu a dopady nejhoršího scénáře selhání mostu. V závěru navrhuje seznam opatření, aby ...
 • Využitelnost dat EDR pro analýzu silničních nehod 

  Nouzovský, Luboš; Kostěncová, Veronika; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  S novými metodami analýzy silničních nehod a modernizací dokumentační techniky pro zajištění dostatečné a zároveň kvalitní formy podkladového materiálu přichází možnost užití elektronických nehodových dat (též data EDR). ...
 • Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti 

  Pospíšilová, Dagmar; Daňková, Alena; Frič, Jindřich; Pospíšil, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy ...

View more