Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Obhajoby doktorských prací na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Dne 8. března 2018 proběhly obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství. Plné texty prací je možné nalézt na https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace.
 • Přehled konferencí 2019 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
 • Mezioborová problematika znalecké specializace „Sebeobrana a použití zbraně“ 

  Maláník, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Článek pojednává o problematice interdisciplinární znalecké specializace Sebeobrana a použití zbraně, která je stále více využívána orgány činnými v trestním řízení. Autor demonstruje základní problematiku mezioborových ...
 • Stále tristní stav organizace znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  V příspěvku je analyzován stav organizace znalecké činnosti v podmínkách České republiky, zejména ve vztahu k oborům technickým ekonomickým; analyzována je také situace znaleckých ústavů. Demonstrován je dlouhodobý pokles ...
 • Tvorba databáze pro oceňování pozemků 

  Klika, Pavel; Kliková, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Příspěvek je zaměřen na problematiku možného vytvoření databáze pro stanovení tržní hodnoty pozemků cenovým porovnáním. V příspěvku se autoři zaměřili na vybrané otázky související se stanovováním tržní hodnoty pozemků. ...
 • Postup při řešení střetu motocyklu se silničním motorovým vozidlem 

  Slepánek, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Článek popisuje vhodnou metodiku pro analýzy střetu mezi motocyklem a silničním motorovým vozidlem. Je zde navržena vhodná kategorizace dopravních nehod za účasti motocyklů a metodika pro řešení jednotlivých typů střetů ...
 • Metody dokumentace místa dopravní nehody 

  Motl, Jakub; Rücker, Jan; Kafoňková, Jitka; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Příspěvek se zabývá srovnáním běžně dostupných metod s metodami méně obvyklými, které lze využít při dokumentaci místa dopravní nehody. Přesné a kvalitní provedení dokumentace místa dopravní nehody, zejména ve formě plánku, ...
 • Ocenění bytu v malé vodní elektrárně 

  Hlavinková, Vítězslava; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Na podnět majitele malé vodní elektrárny (MVE) bylo zpracováno několik variant řešení vedoucích k narovnání vlastnických vztahů k nemovitým věcem. Sousední pozemky nezbytné pro zajištění provozu MVE jsou ve vlastnictví ...
 • Forenzní aspekty technologie a umístění VIN motorových vozidel 

  Kolitschová, Petra; Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Vehicle Identification Number (VIN) je jednoznačný, celosvětově unikátní identifikátor vozidla. Příspěvek popisuje zásady jeho umístění na vozidle, způsob jeho vyhotovení (výroby) a v neposlední řadě i ochrany před negativními ...
 • Nekvalita paliv a maziv 

  Bátrla, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Příspěvek se zabývá nekvalitou paliv a maziv z pohledu znalce. Uvádí požadavky na pohonné hmoty a ukazatele jakosti. Zmiňuje se o problematice odběru vzorků. V oblasti motorových olejů uvádí jejich diagnostiku. Poukazuje ...
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Adamec, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
 • On real and complex convexity 

  Abidi, Jamel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  We show that the holomorphic differential equation k ′′ ( k + c ) = γ ( k ′ ) 2 is fundamental for the study of a special class of convex and strictly plurisubharmonic functions ( k : C → C be holomorphic and γ,c ∈ C ) . ...
 • Event corruption: A game theoretic approach 

  Haugen, Kjetil K.; Solberg, Harry A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  This article applies economics of doping theory (game theory) to corrup- tion. Similarities and significant differences between the two topics are identified. As a consequence of such differences, the corruptive action – ...
 • Predicting football tables by a maximally parsimonious model 

  Haugen, Kjetil K.; Owren, Brynjulf (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  This paper presents some useful mathematical results concerned with football table prediction. In addition, some empirical results indicate that an alter- native methodology for football table prediction may produce ...
 • Some new separation axioms in GenTop 

  Dourari, Khedidja; Lazaar, Sami (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  In this paper, we introduce some new separation axioms in the category of generalized topological spaces. Some characterizations of these axioms are given. Morphisms rendered invertible by the T 0 -reflection in GenTop ...
 • Expected characteristic in Tunnels & Trolls character creation, with generalizations 

  Brander, Tommi (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  In the roleplaying game Tunnels & Trolls the characteristics of player characters are determined by rolling dice in the following manner: First, one rolls three dice and calculates their sum. If the three dice ...
 • The quasitopos of b-uniform filter spaces 

  Leseberg, Dieter; Vaziry, Zohreh (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  In this paper a systematic study begins of the category b-UFIL of b- uniform filter spaces and b-uniformly continuous mappings. We will show that this construct forms a quasitopos in which ...
 • Hierarchical Bayesian Bradley–Terry for applications in Major League Baseball 

  Phelan, G. C.; Whelan, J. T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  A common problem faced in statistical inference is drawing conclusions from paired comparisons, in which two objects compete and one is declared the victor. A probabilistic approach to such a problem is the ...
 • Sizing up the regions of unique minima in the least squares nonlinear regression 

  Khinkis, L.; Crotzer M.; Oprisan, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  In nonlinear regression analysis, the residual sum of squares may possess multiple local minima. This complicates finding the global minimum and adversely affects reliability of the relevant statistical methods. Identifying ...
 • The relationship between anxiety and performance in a statistics class 

  Mason, S. E.; Reid, E. M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Many students experience anxiety when taking a required statistics course. As high levels of anxiety may interfere with performance, it is desirable to identify and control factors shown to affect student anxiety. The ...

View more