Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Využití pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody policií ČR 

  Stáňa, Ivo; Rybka, Jindřich; Novák, Milan; Bucsuházy, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Bezchybná, přesná dokumentace místa dopravní nehody je jedním z hlavních předpokladů a vstupních údajů pro technicky přijatelnou analýzu nehodového děje. Základními prostředky, které poskytují ucelenou informaci o místě ...
 • Přehled konferencí 2019 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Specifičnost komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek 

  Kopencová, Dagmar (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek je zaměřen na bezpečnou komunikaci příslušníků Policie České republiky s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. Úkolem příslušníků policie je udržovat veřejný pořádek, prověřovat a vyšetřovat trestnou ...
 • Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektů 

  Ledvoňová, Monika; Pejchal, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi vítanou pomůckou při získávání podkladů, potřebných pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru při oceňování objektů. ...
 • Zdanění znalecké činnosti 

  Semerád, Pavel; Grásgruber, Miloš; Semerádová, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení ...
 • Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery 

  Fait, Petr; Čech, Josef; Král,Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně ...
 • Nové předpisy (8. 2. 2019 – 4. 6. 2019) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství 

  Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsou definovány základní termíny jako je jev, událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha ...
 • Predikcia budúceho vývoja podniku z pohľadu právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike 

  Bartošová, Viera (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  The paper is one of the scientific research VEGA outputs, concerning with the evaluation of the financial situation of businesses and non-profit organizations under the conditions of the Slovak Republic, including the ...
 • Výsledky nedestruktivních metod podporují rozhodování o riziku 

  Procházková, Dana; Svoboda, Václav (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Současné poznání fyziky a technologií ukazuje, že stav materiálů technických zařízení, komponent i celých technických děl je ovlivňován podmínkami, ve kterých jsou provozovány a také časem, který plyne od jejich zhotovení. ...
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2019 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • 120 let Vysokého učení technického v Brně 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • XI. ročník konference JuFoS 2019 

  Jandásková, Tereza; Hrdlička, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Článek pojednává o konání XI. ročníku ročník doktorské konference JuFoS 2019. Konala se na půdě Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně dne 11.4.2019. Letošního ročníku konference se zúčastnilo 34 účastníků z České a Slovenské ...
 • Znalecké standardy AZO 

  Vyskočil, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy 

  Schmeidler, Karel; Maršálková, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  V posledních dekádách vznikly v rámci evropské vědecko-technické spolupráce účinné přístupy k ekologizaci dopravy, zvýšení její efektivnosti a zejména bezpečnosti. Po ověřovacích testech a pilotních studiích, které ukázaly ...
 • Nové knihy 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
 • Recenze knihy „Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych“ 

  Ptáček, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych; Leon Prochowski, Jan Unarski, Wojciech Wach, Jerzy Wicher; 3. doplněné vydání; ISBN 978-83-2016-1940-9; Cena 73,50 zł, formát B5, 360 s., 238 obrázků, 29 tabulek
 • Historie technické normalizace po roce 1949 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek z č. 1/20151) a zabývá se vývojem technické normalizace po roce 1949. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou ...
 • Problémy, chyby a zvláštnosti určení EES 

  Becke, Manfred; Šachl, Jindřich (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Analytici nehod často používají k výpočtu střetových rychlostí hodnoty EES (Energy Equivalent Speed, ekvivalentní energetická rychlost). Stanovení hodnot EES ale vede mnohdy k problémům nebo chybám. Tento článek se věnuje ...

View more