Recent Submissions

  • Exponential stability of perturbed linear discrete systems 

    Diblík, Josef; Khusainov, Denys; Baštinec, Jaromír; Sirenko, Andrii (Springer, 2016-01-29)
    V člá nku je studována exponenciální stabilita a konvergence řešení homogenní perturbované soustavy lineárních diskrétních systémů. Nová kritéria exponenciální stability jsou odvozena pomocí druhé metody Ljapunova. Jsou ...
  • Bounded and unbounded non-oscillatory solutions of a four-dimensional nonlinear neutral difference system 

    Diblík, Josef; Lupinska, Barbara; Růžičková, Miroslava; Zonenberg, Joanna (Springer Nature, 2015-10-15)
    V článku je studován jistý 4-dimenzionální nelineární diferenční systém se zpožděním ve kterém je první rovnice rovnicí neutrálního typu. Je dána klasifikace řešení a jsou dokázány výsledky o jejich ohraničenosti či ...