Now showing items 1-1 of 1

  • Moderné prístupy v riadení podnikov – projektové riadenie 

    Chovanová, Henrieta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
    V článku sú interpretované výsledky prieskumu, ktorý sa týkal úrovne uplatňovania projektového riadenia v slovenských priemyselných podnikoch (2003-2007). Prieskum na Slovensku je doplnený aj o výsledky výskumov zahraničných ...