Now showing items 1-1 of 1

  • Používat jeden nebo dva výkazy výsledovky v českých podnicích? 

    Gazzola, Patrizia; Amelio, Stefano (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012)
    Purpose of the article: The article examines the IAS 1 revised that allows the company to choose between a reclassification of items by nature or by function (destination), it also provides two alternative presentations of ...