Now showing items 1-1 of 1

  • Modelovanie vybratých faktorov rizika dlhodobých investičných rozhodnutí 

    Grell, Michal; Hyránek, Eduard (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
    V príspevku modelujeme niektoré faktory rizika investovania podniku do nových veľkých projektov. Ide o zásadné rozhodnutia realizovať/nerealizovať projekt a tak riziku predchádzať. Zaoberáme sa analýzou miery rizika pomocou ...