Now showing items 1-1 of 1

  • Přínos využití automatizované obsahové analýzy ve foresightu 

    Kováříková, Ludmila; Grosová, Stanislava (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-03)
    Purpose of the article: The present manuscript summarizes benefits of the use of computer-based content analysis in a generation phase of foresight initiatives. Possible advantages, disadvantages and limitations of the ...