Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti modelování systému pro elektronickou podporu vzdělání 

    Janková, Martina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
    Purpose of the article: This article focuses on systemic defining of an abstract model and a system-integrated cyber environment for a modern concept of an electronic business (e-business) in the field of an e-learning and ...