Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv finanční krize na malé a střední podniky v České republice 

    Hornungová, Jana; Klímková, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
    Purpose Purpose of this article is the economic crisis. This topic is actually very actual and interesting. Results of the crisis induced not only activities of enterprises worldwide, but also most of the nation economics ...
  • Výkonnost podniků z informačních a komunikačních aktivit v ekonomické a sociální oblasti 

    Klímková, Markéta; Hornungová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012)
    Purpose of the article: The purpose of the article is to present some partial results from the specific research, which was focused on the area of business performance in the Czech Republic. These results are supported ...