Now showing items 1-2 of 2

  • Communication – Important Means of the Complaints Management 

    Urdziková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
    Purpose of the article: Effective communication in an organization is one of the preconditions of its operation. The aim of the article is to point out the communication process in the complaints management, to emphasize ...
  • V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí 

    Urdziková, Jana; Šalgovičová, Jarmila (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
    Príspevok pojednáva o význame a postavení zákazníka vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Poukazuje na problémy komunikácie s nespokojným zákazníkom a riešenie prípadných sporov s ním. Prínos príspevku spočíva v zdôraznení ...