Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti použitia metódy ABC v systéme nákladového controllingu 

    Vereš, Ivan; Bondareva, Irina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
    Všeobecným trendom sa stáva rast podielu réžie na nákladoch podniku. Ak sa zvyšuje podiel režijných nákladov, rastie nepresnosť rozvrhovania nákladov pomocou rozvrhových základní pri tradičných metódach. Pri výbere ...