Now showing items 1-2 of 2

  • Použití ukazatele EVA v konkrétním podniku 

    Zemánková, Lenka; Kruntorádová, Markéta; Boušková, Štěpánka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
    Purpose of the article This article is an illustrative case study describing usage of EVA indicator in chosen specific company. Key part of the article deals with application of EVA indicator in company. It consists of ...
  • Relevance účetních výkazů s ohledem na informační potřeby uživatelů účetní závěrky 

    Zemánková, Lenka; Fedorová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
    Purpose Purpose of the article is to describe the information needs of individual users of financial statements. Individual users have different needs of information, but in one need they are agreed. Some information, ...