Obsahuje vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně - teze doktorských a habilitačních prací a inauguračních přednášek

Teze vychází od roku 1998, jejich publikace tiskem je však dobrovolná

Sub-communities within this community

Recent Submissions