Obsahuje vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně - teze doktorských a habilitačních prací a inauguračních přednášek

Teze vychází od roku 1998, jejich publikace tiskem je však dobrovolná

Sous-communautés au sein de cette communauté

Soumissions récentes