Show simple item record

3D morfologie lomových ploch vzniklých únavovým zatěžováním ve smíšeném módu II+III v kovových materiálech

dc.contributor.authorVojtek, Tomášcs
dc.contributor.authorPokluda, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHohenwarter, Antoncs
dc.contributor.authorSlámečka, Karelcs
dc.contributor.authorPippan, Reinhardcs
dc.date.accessioned2020-08-05T10:58:07Z
dc.date.available2020-08-05T10:58:07Z
dc.date.issued2014-06-25cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2014, vol. 74, issue 1, p. 74-77.en
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other110457cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194747
dc.description.abstractThis paper presents results of 3Dfractographical analysis of shear-mode fatigue cracks in ARMCO iron, alpha-titanium, nickel and the X5CrNi18-10 steel. Observation of crack paths on a microscopic level enables us to reveal local loading modes at the crack tip under various kinds of remote loading. Experiments were done on special specimens loaded in mixed mode II+III in the near- threshold regime. Only small deviations from the plane of maximum shear stress were observed in ARMCO iron. In titanium, nickel and stainless steel the mean deviation angles were higher. In the stainless steel, the mixed-mode II+III cracks propagated in local mode I, forming a mixture of morphologies of a highly deflected mode II facets and a factory roof in mode III. Crystallographic facets were observed in all materials except for the stainless steel. The results provide a basis for an assessment of micromechanisms of mixed-mode II+III crack propagation and the related near-threshold intrinsic resistance to crack growth.en
dc.description.abstractTento článek prezentuje výsledky 3D fraktografické analýzy smykových módů únavových trhlin v ARMCO železe, alfa-titanu, niklu a X5CrNi18-10 oceli. Pozorování cest trhlin na mikroskopické úrovni nám umožňuje odhalit lokální módy namáhání na čele trhliny za různých podmínek zatěžování. Experimenty byly provedeny na speciálních vzorcdích zatížených v kombinovaném módu II + III v prahovém režimu. Jen malé odchylky od roviny maximálního smykového napětí byly pozorovány v ARMCO železe. V titanu, niklu a nerezové oceli byly průměrné úhly vybočení vyšší. V nerezové oceli se trhliny v módu II + III šířily v lokálním módu I, tvořily směs morfologií vysoce vychýlených ploch v módu II a "tovární střechou" v módu III. Krystalografické plochy byly pozorovány u všech materiálů s výjimkou nerezavějící oceli. Výsledky poskytují základ pro posouzení mikromechanismů šíření trhlin ve smíšeného módu II + III a související vnitřní odolností vůči šíření trhlin v prahové oblasti.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent74-77cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814007978cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectmixed-mode II+III fatigue loadingen
dc.subjectquantitative fractographyen
dc.subjectARMCO ironen
dc.subjecttitaniumen
dc.subjectnickelen
dc.subjectstainless steelen
dc.subjectmixed-mode II+III fatigue loading
dc.subjectquantitative fractography
dc.subjectARMCO iron
dc.subjecttitanium
dc.subjectnickel
dc.subjectstainless steel
dc.title3D Morphology of Fracture Surfaces Created by Mixed-mode II+III Fatigue Loading in Metallic Materialsen
dc.title.alternative3D morfologie lomových ploch vzniklých únavovým zatěžováním ve smíšeném módu II+III v kovových materiálechcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovůcs
sync.item.dbidVAV-110457en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.05 12:58:07en
sync.item.modts2020.08.05 12:16:25en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume74cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2014.06.227cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported