Show simple item record

Dynamické modely chování pilota

dc.contributor.authorJirgl, Miroslavcs
dc.contributor.authorHavlíková, Mariecs
dc.contributor.authorBradáč, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2020-08-05T11:58:08Z
dc.date.available2020-08-05T11:58:08Z
dc.date.issued2015-11-26cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2015, vol. 100, issue 1, p. 1192-1197.en
dc.identifier.isbn978-3-901509-99-5cs
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other110959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194758
dc.description.abstractThis paper presents an analysis of dynamic human behavioral models focused on the action of pilots during flight. The linear dynamic models are used for the approximation of human behavior. Although, at present, the Tustin – McRuer model is the most widely applied tool, there are viable alternatives embodied in the precision model or the variants proposed by Tustin and Gross. All the models are considered and briefly described in this article. A substantial portion of the paper contains a simulation-based comparison of the discussed models, whose parameters are based on real measurements on a flight simulator.en
dc.description.abstractTento článek prezentuje analýzu dynamických modelů chování člověka zaměřených na řídicí akce pilotů během letu. Lineární dynamické modely jsou použity pro aproximaci lidského chování. I když v současné době je nejpoužívanějším nástrojem Tustin-McRuerův model, existují i další modely popisující lidské chování, tzv. Precission model a Gross model. Všechny tyto modely jsou stručně popsány. Další část práce obsahuje simulace založené na srovnání diskutovaných modelů, jejichž parametryvychází z reálných měření provedených na leteckém simulátoru.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1192-1197cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581500510Xcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectpilot’s behavioren
dc.subjectTustin-McRuer’s modelen
dc.subjectdynamic modelsen
dc.subjectflight simulatoren
dc.subjecthuman factoren
dc.titleThe Dynamic Pilot Behavioral Modelsen
dc.title.alternativeDynamické modely chování pilotacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. oddělení-AMT-CVVOZEcs
sync.item.dbidVAV-110959en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.05 13:58:08en
sync.item.modts2020.08.05 12:16:28en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume100cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2015.01.483cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International