Show simple item record

Časově synchronní měření při nízkém napětí pro Smart Grids

dc.contributor.authorŠťastný, Ladislavcs
dc.contributor.authorFranek, Lešekcs
dc.contributor.authorBradáč, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2020-08-05T11:58:08Z
dc.date.available2020-08-05T11:58:08Z
dc.date.issued2015-11-26cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2015, vol. 100, issue 1, p. 1389-1395.en
dc.identifier.isbn978-3-901509-99-5cs
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other110961cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194759
dc.description.abstractThis paper deals with possible future development of Smart Grids based on more detailed monitoring of grid. The aim of this work is to propose measurements for low-voltage level of Smart Grids inspired by measurements known from high-voltage level. Using time synchronization and intelligent endpoint devices creates wide area measuring grids to collect essential data for faster detection of illegal consumers, branch overload detection, power-quality verification, and other features. These can improve overall stability and reliability of grid by covering low-voltage level that is typical with dynamic change of topology, different sources of disturbances and as primary source for majority of customers.en
dc.description.abstractTento článek se zabývá možným budoucím vývojem inteligentních sítí založených na podrobnějším monitorování sítě. Cílem této práce je navrhnout měření pro úroveň nízkého napětí inteligentních sítí, inspirovaných měřeními známými z úrovně vysokého napětí. Použití časové synchronizace a inteligentních koncových zařízení vytváří plošné měření sítě ke shromažďování důležitých údajů pro rychlejší detekci nelegálních odběrů, detekci přetížení, ověřování kvality dodávky a další funkce. Ty mohou zvýšit celkovou stabilitu a spolehlivost sítě ovládnutím nízkého napětí, které je typické dynamickou změnou topologie, různými zdroji poruch a jako hlavní zdroj energie pro většinu zákazníků.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1389-1395cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815005354cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectSmart Griden
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectutilization of timeen
dc.subjecttime synchronizationen
dc.subjectIEEE 1588en
dc.titleTime synchronized low-voltage measurements for Smart Gridsen
dc.title.alternativeČasově synchronní měření při nízkém napětí pro Smart Gridscs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. oddělení-AMT-CVVOZEcs
sync.item.dbidVAV-110961en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.05 13:58:08en
sync.item.modts2020.08.05 12:16:34en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume100cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2015.01.508cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International