Show simple item record

Hodnocení charakteristiky čerpadla z měření rychlého zpomalení

dc.contributor.authorHabán, Vladimírcs
dc.date.accessioned2020-08-06T10:57:34Z
dc.date.available2020-08-06T10:57:34Z
dc.date.issued2014-11-18cs
dc.identifier.citationEPJ Web of Conferences. 2014, vol. 92, issue 1, p. 182-187.en
dc.identifier.issn2100-014Xcs
dc.identifier.other111099cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194768
dc.description.abstractArticle describes an experiment where a pump connected to the simple hydraulic circuit is decelerated. Since the deceleration is fast enough the operating point of the machine moves from the initial steady position to the breaking zone, turbine zone and back to the new steady position. A dependence of the specific energy and the torque on the flow rate was evaluated from the measurement of the input and output pressure, torque and rotational speed recorded during the deceleration. Obtained characteristic is much wider than curves obtained from regular measurement of steady state.en
dc.description.abstractČlánek popisuje experiment, kde čerpadlo připojeno k jednoduchému hydraulickém okruhu je zpomalován. Vzhledem k tomu, zpomalení je dostatečně rychlý provozní bod stroje se pohybuje od počáteční ustálenou pozici na lámání zóna, zóna turbíny a zpět na novou stabilní pozici. Závislost měrné energie a točivého momentu o průtoku byla vyhodnocena z měření vstupního a výstupního tlaku, kroutícího momentu a otáček zaznamenané během zpomalování. Získá se charakteristika je mnohem širší než křivky získané z pravidelného měření ustáleném stavu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent182-187cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherEDP Sciencescs
dc.relation.ispartofEPJ Web of Conferencescs
dc.relation.urihttp://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2015/11/epjconf_efm2014_02022/epjconf_efm2014_02022.htmlcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectpump characteristicen
dc.subjectspeed changeen
dc.titleEvaluation of pump characteristic from measurement of fast decelerationen
dc.title.alternativeHodnocení charakteristiky čerpadla z měření rychlého zpomalenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. NETME Centrecs
sync.item.dbidVAV-111099en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.06 12:57:34en
sync.item.modts2020.08.06 12:16:30en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume92cs
dc.identifier.doi10.1051/epjconf/20159202022cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2100-014X/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International