Show simple item record

Fluorescenčně značený matalothionein s CsTe kvantovými tečkami analyzovaný pomocí chip-TE techniky

dc.contributor.authorGuszpit, Ewelinacs
dc.contributor.authorKřížková, Soňacs
dc.contributor.authorKepinska, Martacs
dc.contributor.authorMerlos Rodrigo, Miguel Ángelcs
dc.contributor.authorMilnerowitz, Halinacs
dc.contributor.authorKopel, Pavelcs
dc.contributor.authorKizek, Renécs
dc.date.accessioned2020-08-06T14:58:14Z
dc.date.available2020-08-06T14:58:14Z
dc.date.issued2015-10-28cs
dc.identifier.citationJournal of Nanoparticle Research. 2015, vol. 17, issue 11, p. 423-1-423-12.en
dc.identifier.issn1572-896Xcs
dc.identifier.other121230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194770
dc.description.abstractQuantum dots (QDs) are fluorescence nanoparticles (NPs) with unique optic properties which allow their use as probes in chemical, biological, immunological, and molecular imaging. QDs linked with target ligands such as peptides or small molecules can be used as tumor biomarkers. These particles are a promising tool for selective, fast, andsensitive tagging and imaging in medicine. In thisstudy, an attempt was made to use QDs as a marker forhuman metallothionein (MT) isoforms 1 and 2. Fourkinds of CdTe QDs of different sizes bioconjugatedwith MT were analyzed using the chip-CE technique.Based on the results, it can be concluded that MT iswilling to interact with QDs, and the chip-CE technique enables the observation of their complexes.It was also observed that changes ranging roughly6–7 kDa, a value corresponding to the MT monomer,depend on the hydrodynamic diameters of QDs; also,the MT sample without cadmium interacted strongerwith QDs than MT saturated with cadmium. Resultsshow that MT is willing to interact with smaller QDs(blue CdTe) rather than larger ones QDs (red CdTe).To our knowledge, chip-CE has not previously beenapplied in the study of CdTe QDs interaction with MT.en
dc.description.abstractKvantové tečky (QDS) jsou fluorescenční nanočástice (NPS) s unikátními optickými vlastnostmi, které umožňují jejich použití jako sondy s chemickým, biologickým, imunologickým, a molekulárním zobrazování. QDS spojeny s cílovými ligandy, jako jsou peptidy nebo malé molekuly mohou být použity jako nádorové biomarkery. Tyto částice jsou slibným nástrojem pro selektivní, rychlé, a citlivé označování a zobrazování v medicíně. V téhle studii byl učiněn pokus o použití QDS jako marker pro lidský metalothionein (MT) izoformy 1 a 2. Čtyři druhy CdTe QDS různých velikostí bioconjugatů s MT byly analyzovány použitím techniky chip-CE. Na základě výsledků, lze dojít k závěru, že je MT schopna interakce s QDS, a technika chip-CE umožňuje pozorování jejich komplexů. Bylo také pozorováno, že změny v rozmezí zhruba KDa 6 až 7, je hodnota, která odpovídá MT monomeru,a ataké závisí na hydrodynamických průměru QDS Vzorek MT bez kadmia styku silnější s QDS než MT nasycené kadmium. Výsledky ukazují, že MT je ochoten interakci s menšími QDS (modrá CdTe) spíše než ty větší QDS (červená CdTe).cs
dc.formattextcs
dc.format.extent423-1-423-12cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherSpringercs
dc.relation.ispartofJournal of Nanoparticle Researchcs
dc.relation.urihttps://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11051-015-3226-8cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectBioconjugationen
dc.subjectChip-CEen
dc.subjectMetallothioneinen
dc.subjectQuantum dotsen
dc.subjectBiomarkersen
dc.subjectHealth effectsen
dc.subjectBiokonjugat
dc.subjectčip-CE
dc.subjectmetalothionein
dc.subjectkvantové tečky
dc.subjectbiomarkery
dc.subjectúčinky na zdraví
dc.titleFluorescence-tagged metallothionein with CdTe quantum dots analyzed by the chip-CE techniqueen
dc.title.alternativeFluorescenčně značený matalothionein s CsTe kvantovými tečkami analyzovaný pomocí chip-TE technikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Chytré nanonástrojecs
sync.item.dbidVAV-121230en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.07 08:58:03en
sync.item.modts2020.08.07 08:15:34en
dc.coverage.issue11cs
dc.coverage.volume17cs
dc.identifier.doi10.1007/s11051-015-3226-8cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1572-896X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International