Show simple item record

Analysis of Ophthalmological Images Aimed to Diagnosis of Glaucoma

dc.contributor.advisorOdstrčilík, Jancs
dc.contributor.authorVodáková, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:52:43Z
dc.date.available2018-10-21T21:52:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVODÁKOVÁ, M. Analýza oftalmologických dat z pohledu diagnostiky glaukomu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39588cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1947
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na texturní analýzu snímků sítnice s vysokým rozlišením s cílem subjektivně a kvantitativně popsat vlastnosti textury tvořené vrstvou nervových vláken. Na každém snímku byla předdefinována oblast zájmu v podobě deseti sektorů. V každém sektoru byla sledována korelace mezi subjektivním a kvantitatvním hodnocením textury. Výsledky ukazují, že navrhované základní příznaky jsou úzce spojeny s texturními vlastnostmi získanými z vizuálního vzhledu vrstvy nervových vláken. Poslední krok popisuje porovnání výsledků hodnocení textury vrstvy nervových vláken s kvantitativně změřenou tloušťkou vrstvy nervových vláken z dat optické koherentní tomografie.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on fundamental texture analysis of high-resolution fundus images aimed to subjectively and quantitatively describe properties of texture formed by the retinal nerve fiber layer. An area of interest was predefined in the form of ten sectors on each fundus image. The correlation between results of subjective and quantitative evaluation of the texture was monitored in each sector. The results show that proposed fundamental texture features are closely related to the subjective textural properties obtained from visual appearance of the retinal nerve fiber layer. The last step compares results from fundamental texture analysis with quantitative measurement of the retinal nerve fiber layer thickness provided by Optical Coherence Tomography.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGlaukomcs
dc.subjectvrstva nervových vlákencs
dc.subjectfundus snímkycs
dc.subjectoptická koherentní tomografiecs
dc.subjecttexturní analýzacs
dc.subjectkorelační analýza.cs
dc.subjectGlaucomaen
dc.subjectretinal nerve fiber layeren
dc.subjectfundus imagesen
dc.subjectoptical coherence tomographyen
dc.subjecttexture analysisen
dc.subjectcorrelation analysis.en
dc.titleAnalýza oftalmologických dat z pohledu diagnostiky glaukomucs
dc.title.alternativeAnalysis of Ophthalmological Images Aimed to Diagnosis of Glaucomaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:54cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid39588en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:09:53en
sync.item.modts2020.03.31 16:21:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Blaha, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázka oponenta byla zodpovězena. Doc. Drastich položil otázku: Co je to textura? Doc. Drastich položil otázku: Co je v práci považováno za texturu? Doc. Drastich položil otázku: Jak je v práci řešeno poziční zkreslení textury? Do diskuze se zapojil doc. Kolář. Studentka odpověděla na položené otázky. Studentka obhájila bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record