Recent Submissions

 • Proteomický výzkum profilů buněčných linií rakoviny. 

  Predná, Nikola
  Triple-negativní karcinom prsu (TNBC), velice agresivní podtyp rakoviny prsu, je známý svou nepříznivou prognózou a omezenými možnostmi léčby. V tuto chvíli je chemoterapie považována za hlavní způsob léčby. Za účelem ...
 • Sledování stability výrobního procesu piva 

  Tichá, Anna
  Bakalářská práce se zabývá analýzou 3 šarží piva z Akciového pivovaru Dalešice a.s.. Analyzovaným vzorkem byla Dalešická jedenáctka – světlý ležák 11%, který byl odebrán přímo z ležáckých tanků v pivovaře. V jednotlivých ...
 • Aplikace voltametrie pro simultánní stanovení vybraných mikroelementů 

  Bruštík, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci podmínek pro voltametrické stanovení vybraných mikroelementů, a to konkrétně zinku, mědi, kadmia a olova. V teoretické části jsou popsány jednotlivé vlastnosti zvolených ...
 • Mykotoxiny v kvašených nápojích 

  Martiník, Jan
  Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní a hub, které napadají obiloviny, hrozny vína nebo jablka, které se používají na přípravu kvašených nápojů. Tato práce se zaměřuje na mykotoxin patulin, který se primárně ...
 • Verifikace Listeria spp v prostředí potravinářské výroby pomocí metody stěrů a PCR 

  Faruzel, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením přítomnosti bakterie Listeria spp. v prostředí potravinářské výrobny pomocí metody stěrů a PCR. Teoretická část zahrnuje seznámení s rodem Listeria. Popisuje způsobovanou nemoc, ...
 • Možnosti využití révy vinné jako zdroje surovin pro kosmetickou výrobu 

  Hanáková, Pavlína
  Tato bakalářská práce pojednává o přípravě extraktů z různých částí révy vinné a jejich následném využití při výrobě kosmetických produktů. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku révy vinné, její taxonomické ...
 • Identifikace probiotických baktérií pomocí metody PCR v potravinových fermentovaných výrobcích rostlinného původu 

  Kuljovská, Tereza
  S probiotiky se setkáváme denně, buď cílenou aplikací potravinových doplňků obsahujících živé kultury bakterií mléčného kvašení, nebo konzumací tradičních fermentovaných produktů včetně mléčných nebo nemléčných výrobků. ...
 • Molekulární identifikace probiotických bakterií v mléčných produktech z komerčních jogurtových kultur 

  Horňan, Samuel
  Baktérie mliečneho kvasenia sú významnou skupinou baktérií s probiotickými účinkami, ktoré nachádzajú uplatnenie v potravinárskom priemysle a farmakológií. Identifikácia a charakteristika významných probiotických kmeňov ...
 • Stanovení antimikrobiální aktivity extraktů z bylin 

  Žitková, Barbora
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať antimikrobiálnu aktivitu vybraných bylinných extraktov a esenciálnych olejov proti trom vybraným mikroorganizmom, dvom baktériám – Bacillus cereus, Escherichia coli a kvasinke ...
 • Studium vlivu proteinů na stabilitu pivní pěny 

  Benda, David
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu proteinů, fenolických látek, hořkosti a vybraných kationtů kovu na stabilitu pivní pěny. V teoretické části je popsána pěna z fyzikálního hlediska, stabilita pivní pěny a způsoby ...
 • Izolace a charakterizace aktivních látek opuncie a aloe vera a možnosti jejich aplikace 

  Kocúrová, Petra
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo štúdium antioxidačných a antibakteriálnych účinkov rastlinných extraktov, konkrétne z dužín a šupiek listov a tiež z plodov rastlín Aloe vera a Opuntia ficus–indica. Boli vytvorené ...
 • Chytré potravinářské polymerní vrstvy 

  Valíková, Michaela
  Chytré obaly představují skupinu obalů s velkým potenciálem při použití v potravinářském průmyslu. Aktivní obaly mohou příznivě ovlivňovat stav skladované potraviny a inteligentní obaly dokážou spotřebitele informovat o ...
 • Detekce vybraných druhů ovoce v potravinách rostlinného původu pomocí instrumentálních a molekulárně biologických metod 

  Ondruch, Petr
  Potraviny se často stávají předmětem falšování, výjimkou nejsou ani ovocné výrobky obsahující jahody. Tato práce se zabývá detekcí jahod v modelových a reálných ovocných výrobcích, aby mohlo být i případné falšování odhaleno. ...
 • Chytré jedlé filmy citlivé na pH 

  Jarošová, Gabriela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na chytré jedlé vrstvy reagující na změnu pH. Teoretická část pojednává o chytrých obalech včetně legislativy, která se k nim váže. Je zde popsána látka chitosan, která je hlavní pro ...
 • Obsahové látky kmínové silice 

  Suchánková, Renáta
  Bakalářská práce je věnována významným látkám v kmínové silici. Stanovení látek jsem prováděla v laboratořích brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. Je rozdělena na teoretickou a experimentální ...
 • Studium geografické autenticity moravských červených vín 

  Bidmonová, Karolína
  V této bakalářské práci je diskutováno o možnosti využití analytických metod ke stanovení prvkového profilu vína a ke zjištění fenolických látek ve víně. V teoretické části jsou popsány české a moravské podoblasti, chemické ...
 • Studium geografické autenticity moravských bílých vín 

  Horáková, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce bylo ověření geografické autenticity moravských bílých vín na základě prvkového složení. Měření bylo doplněno o analýzu organických, fenolických a antioxidačních látek ve vínech. K elementární ...
 • Moderní rostlinné oleje využitelné v potravinářství a kosmetice 

  Plachtová, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat literární přehled problematiky aktuálně využívaných rostlinných olejů v potravinářství, kosmetice a farmacii z hlediska vlivu na lidské zdraví a jejich rozmanitého použití a blíže ...
 • Porovnání aromatického profilu nečokoládových cukrovinek 

  Phi, Lan Anh
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním aromatického profilu želé cukrovinek od tří různých výrobců. Zároveň byla hodnocena i jejich senzorická kvalita se zaměřením především na chuť a vůni. V teoretické části byly ...
 • Charakterizace ořechových olejů 

  Coufalová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci vybraných druhů ořechových olejů, konkrétně mandlového a pistáciového, za studena lisovaných. Teoretická část se zabývá popisem vybraných skořápkových plodů, charakterizací ...

View more