Now showing items 1-20 of 134

 • Přírodní alternativy běžně používaných kosmetických základů 

  Horáková, Karolína
  Tato bakalářská práce se z hlediska literární rešerše zabývá kosmetickými základy, certifikací přírodní kosmetiky a stabilitu kosmetických přípravků. Cílem experimentální části je ověřit, zda by přípravek SOFTIGEN®PURA, ...
 • Hydratace oxidu hořečnatého v polopáleném dolomitu 

  Tišnovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem polopáleného dolomitu, jeho tepelným rozkladem (kalcinací) a přípravou směsi hydroxidu hořečnatého a uhličitanu vápenatého srážením. Na začátku experimentální části je vzorek dolomitové ...
 • Aflatoxiny v potravinách a jejich vliv na DNA a buněčné linie 

  Šislerová, Lucie
  Aflatoxiny představují kvůli jejich vysoké toxicitě a karcinogenitě velké nebezpečí, kterému se v běžném životě snadno nevyhneme. Intoxikace aflatoxiny způsobuje velkou řadu onemocnění od těch lehčích až po nekrózu orgánů ...
 • Příprava antimikrobiálních gelů s obsahem rostlinných extraktů a olejů 

  Benešová, Markéta
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na studium antimikrobiálních vlastností přírodních extraktů a jejich následnou aplikací. Výzkum byl soustředěn na především na antioxidační a antimikrobiální aktivitu rostlinných extraktů ...
 • Využití chromatografie na tenké vrstvě (TLC) k frakcionaci huminových látek 

  Hegrová, Nela
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a optimalizovat metodu frakcionace organické hmoty huminových látek (HL) pomocí tenkovrstevné chromatografie TLC. Standardy HL Pahokee Peat byly charakterizovány termochemickými ...
 • Studium účinků plazmové trysky na kvasinky 

  Trebulová, Kristína
  Predmetom tejto bakalárskej práce je štúdium účinkov mikrovlnnej plazmovej trysky, pracujúcej na frekvencii 2,45 GHz, na kvasinku Candida glabrata. Mikrovlnná plazma je generovaná pomocou surfatronového rezonátora a pracovným ...
 • Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah a složení proteinů pšeničného zrna u rané a pozdní odrůdy pšenice 

  Smrčková, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zvýšené koncentrace CO2 (700 ppm) na obsah a složení proteinů pšeničného zrna u rané (Avenue) a pozdní (Tobak) odrůdy pšenice. Pro stanovení proteinů v pšeničném zrnu byly použity tři ...
 • Studium účinnosti odstranění mikropolutantů na kořenové čistírně odpadních vod 

  Pešková, Karolína
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na vysvětlení pojmu kořenová čistírna odpadních vod, dále se věnuje detailnějšímu popisu a fungování těchto čistíren. Pozornost je věnována rozdělení kořenových čistíren, ...
 • Diagnostika aktivních částic generovaných plazmatem mikrovlnného výboje v interakci s kapalinami 

  Kovaříková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá problematikou elektrických výbojů generovaných v plynech a nad hladinou kapalin. Zaměřuje se na tvorbu aktivních částic v plazmatu a jejich následné analyzování vhodnými ...
 • Studium produkčních vlastností kvasinek rodu Metchnikowia 

  Chadimová, Markéta
  Kvasinky rodu Metschnikowia jsou schopné produkovat za různých podmínek různě velké množství lipidů, které mají pozoruhodné využití v biotechnologiích a v průmyslu. Tato bakalářská práce je zaměřena na studium kultivačních ...
 • Charakterizace ořechových olejů 

  Coufalová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci vybraných druhů ořechových olejů, konkrétně mandlového a pistáciového, za studena lisovaných. Teoretická část se zabývá popisem vybraných skořápkových plodů, charakterizací ...
 • Fluorescenční značení polysacharidů 

  Mrázová, Viktória
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom fluorescenčne značených polysacharidov. Predmetom práce bolo pripraviť a charakterizovať fluorescenčne značený dextrán, chitosan, hyaluronan a ich deriváty. Tieto látky boli pripravené ...
 • Imidace cyklických anhydridů a modifikovaných polyolefinů 

  Šimonek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na reakce vedoucí ke vzniku cyklických imidů a využití imidace k modifikaci polyolefinů. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o vzniku imidů, funkcionalizaci polyolefinů radikálovým ...
 • Biodegradace in vitro biopolyesterů v syntetické žaludeční šťávě 

  Sobková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem in vitro biodegradace biopolyesterů v syntetické žaludeční šťávě a fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty s lipázou po dobu 81 dní. Teoretická část shrnuje základní poznatky o ...
 • Studium kontaminace zalesněných oblastí v ČR rtutí 

  Trávníčková, Gabriela
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou rtuti v životním prostředí. Zaměřuje se na stanovení koncentrace celkové rtuti v jedlých houbách a v půdě ve 12 lokalitách v oblasti Jeseníků. Pro stanovení obsahu rtuti byl ...
 • Distribuce organické hmoty vzorku biouhlu 

  Novotný, Maximilián
  Táto bakalárska práca je zameraná na charakterizáciu obsahu a distribúciu organickej hmoty v biouhlí. Pre tieto účely bola organická hmota z biouhlia izolovaná dvoma metodikami, konkrétne pomocou chemickej frakcionácie na ...
 • Technologie recyklace odpadního polylaktidu pro 3D tisk 

  Kecíková, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá recykláciou odpadového polylaktidu z výrobného procesu a jeho následným využitím v 3D tlači. Aby sa optimalizoval recyklačný proces kyseliny polymliečnej, bola recyklovaná s prídavkom rôznych ...
 • Sledování koroze žárovzdorných vyzdívek 

  Taraba, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá studiem koroze žárovzdorných vyzdívek v rotačních cementářských pecích, změnou chemického a mineralogického složení vyzdívek a jeho vlivu na vlastnosti vyzdívky. V práci jsou analyzovány vzorky ...
 • Enkapsulace aktivních a doplňkových složek energetických nápojů 

  Kšenžighová, Petra
  Táto bakalárska práca bola zameraná na vývoj energetického nápoja s obsahom rastlinných práškov a aktívnych látok vo voľnej i enkapsulovanej forme. Z rastlinných práškov bol vybraný zelený jačmeň, matcha tea, moringa a ...
 • Porovnání aromatického profilu nečokoládových cukrovinek 

  Phi, Lan Anh
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním aromatického profilu želé cukrovinek od tří různých výrobců. Zároveň byla hodnocena i jejich senzorická kvalita se zaměřením především na chuť a vůni. V teoretické části byly ...