Now showing items 1-20 of 134

 • 3D tisk komplexných štruktúr s využitím fotopolymerných materiálov 

  Vozárik, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou akrylátových fotopolymérných živíc pre 3D tlač so zameraním na komplexné štruktúry. Budú zisťované vytvrdzovacie charakteristiky živíc s postupne narastajúcim obsahom oligoméru ...
 • Aflatoxiny v potravinách a jejich vliv na DNA a buněčné linie 

  Šislerová, Lucie
  Aflatoxiny představují kvůli jejich vysoké toxicitě a karcinogenitě velké nebezpečí, kterému se v běžném životě snadno nevyhneme. Intoxikace aflatoxiny způsobuje velkou řadu onemocnění od těch lehčích až po nekrózu orgánů ...
 • Aglomerace směsí pro krmení živočichů 

  Moravec, Jan
  Teoretická část práce je zaměřena na popis mechanických vlastností sypných krmných směsí komponovaných v kooperaci s Mendelovou univerzitou. Jedná se především o vlastnosti tokové, které jsou klíčové pro technologie ...
 • Analýza inverzních repetic v genomu lidských patogenů 

  Hanzlíková, Anna
  Patogeny jsou organismy, které jsou příčinou různých onemocnění hostitele. Patří zde: priony, viry, bakterie, houby, prvoci a živočichové. Tato bakalářská práce je zaměřená konkrétně na viry, způsobující lidská onemocnění ...
 • Analýza změn genomu C. necator po evoluční adaptaci 

  Kroupa, Štěpán
  Tato práce se zabývá analýzou mutačních změn bakteriálních populací Cupriavidus necator H16 po evoluci za různých stresových podmínek. Tato analýza byla provedena zpracováním dat z metody sekvenování genomu „Next Generation ...
 • Anorganická analýza produktů mikrovlnné pyrolýzy kalů z čistíren odpadních vod 

  Šintajová, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizikových prvkov nachádzajúcich sa v kaloch čistiarní odpadových vôd a problematikou kontaminácie spôsobenej ukladaním kalu do pôd. Extrakcie vzoriek čistiarenských kalov pred aj ...
 • Antimikrobiální aktivita vybraných přírodních extraktů 

  Šandová, Lucie
  Cílem této bakalářské práce bylo stanovit antimikrobiální aktivitu vybraných přírodních extraktů, konktrétně tří modelových extraktů vyrobených z třapatky nachové (Echinacea purpurea) a čtyř komerčních extraktů – z levandule ...
 • Antimikrobiální materiály na bázi nanostruktur s enzymy 

  Jurová, Bronislava
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci antimikrobiálních gelů a krytů s obsahem antimikrobiálních složek a enzymů. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou antimikrobiálních látek, jejich ...
 • Aplikace přírodních antimykotik do hygienických gelů 

  Kubišová, Veronika
  Předložená bakalářská práce byla zaměřena na přípravu a charakterizaci gelů s obsahem přírodní složky vykazující antimykotický účinek. Součástí této práce bylo zpracování rešerše, která byla zaměřena na popis povrchových ...
 • Aplikace voltametrie pro simultánní stanovení vybraných mikroelementů 

  Bruštík, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci podmínek pro voltametrické stanovení vybraných mikroelementů, a to konkrétně zinku, mědi, kadmia a olova. V teoretické části jsou popsány jednotlivé vlastnosti zvolených ...
 • Bariérové vrstvy oxidu titaničitého zhotovené materiálovým tiskem 

  Lásko, Ondřej
  V této práci byly připraveny bariérové vrstvy ze suspenze TiO2, a to materiálovým tiskem a rotačním litím. Tyto vrstvy byly poté analyzovány pomocí cyklické voltametrie pro nalezení případných defektů a určení typu těchto ...
 • Biodegradace in vitro biopolyesterů v syntetické žaludeční šťávě 

  Sobková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem in vitro biodegradace biopolyesterů v syntetické žaludeční šťávě a fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty s lipázou po dobu 81 dní. Teoretická část shrnuje základní poznatky o ...
 • Biokompozitní materiál pro 3D tisk v regenerativní medicíně 

  Chaloupková, Kateřina
  Předkládaná práce se věnuje přípravě materiálu k využití v regenerativní medicíně na bázi poly(3-hydroxybutyrátu) a jeho následnou charakterizací. Kromě poly(3-hydroxybutyrátu) byly použity materiály kyselina polymléčná ...
 • Biologické účinky komplexních extraktů z kvasinkové a řasové biomasy 

  Bočán, David
  Tato bakalářská práce se zabývala optimalizací extrakce aktivních látek z mikrořas a karotenogenních kvasinek, charakterizací těchto extraktů a jejich testováním na lidských keratinocytech pro zjištění cytotoxicyty těchto ...
 • Biotechnologická produkce PHA pomocí vybraných bakteriálních isolátů 

  Matějka, Filip
  Tato bakalářská práce pojednává o produkci polyhydroxyalkanoátů (PHA) za využití termofilních bakteriálních izolátů s označením 34, 35 a BŽ. Bakteriální mikroorganismy pocházejí z aktivovaného kalu a kompostu. Teoretická ...
 • Biotechnologická valorizace vybraných potravinářských odpadů pomocí kvasinek 

  Majdloch, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá biotechnologickou valorizací odpadních substrátů, a to odpadního tuku, syrovátky a peří za pomocí karotenogenních kvasinek. Odpadní substráty slouží jako alternativní zdroje živin pro následné ...
 • Charakteristika moravských vín odrůdy Pálava 

  Horáková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickou charakterizací vín odrůdy Pálava a možností využití chemické analýzy vín k ověření geografického původu moravských vín odrůdy Pálava. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány ...
 • Charakteristika různých odrůd muďoulu trojlaločného (Asimina triloba) 

  Maradová, Terezie
  Tato práce se zabývá charakteristikou a následným porovnáním nutriční hodnoty plodů tří odrůd muďoulu trojlaločného, málo známého ovoce pocházejícího z východních států USA. Analyzované odrůdy jsou PA Golden, NC-1 a Rebecca’s ...
 • Charakterizace a optimalizace senzorické kvality olejovaných želatinových cukrovinek 

  Knotek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním a optimalizováním vlhkosti škrobu v průběhu výroby želatinových cukrovinek. Teoretická část se zabývá technologií výroby želé cukrovinek a popisem základních surovin potřebných ...
 • Charakterizace hydrogelů na bázi fotosíťovaných derivátů hyaluronanu 

  Hekrlová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací tyraminového derivátu kyseliny hyaluronové (HA-Tyr), jakožto vhodného kandidáta pro fotosíťovací reakce in situ. V první části bylo zkoumáno botnání gelů ve fyziologickém ...